Cofnij
Wydarzenia
Konferencje i szkolenia logopedyczne w 2021 roku, a także webinaria i kursy dla logopedów online!

Szkolenie – Afazja – jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych

18.04.2021 09:00 — 18.04.2021 14:00
Online
220 zł
  • afazja i dyzartria

Kurs „Afazja to proste” kierowany jest do osób chcących poszerzać umiejętności diagnostyczne. Omówienie aspektów diagnozy różnicowej afazji i innych zaburzeń (apraksji mowy, dysfunkcji poznawczych, otępień). Propozycja funkcjonalnej szerokiej diagnozy.
Uczestnik otrzyma testy do diagnozy afazji (Test Bostoński, LAST), testy do diagnozy afazji postępujących oraz przesiewowy test funkcji poznawczych. Czasowy dostęp do prezentacji.

PROGRAM:
1. Rodzaje i cele diagnozy w przypadku afazji.
2. Jak tworzyć funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
3. Sprawność komunikacyjna a sprawność językowa – to baza diagnozy.
4. Funkcje językowe a podsystemy języka – uszczegółowienie diagnozy.
5. Klasyczny opis afazji – afazja ogniskowa i postępująca.
6. Narzędzia diagnostyczne (przykłady przesiewowych testów i baterii testowej).

Dowiedz się więcej