Kwestionariusze dla rodziców

Poniższy kwestionariusz jest testem orientacyjnym.
Zaznacz odpowiedzi, zapoznaj się z wynikami i w razie konieczności skonsultuj się ze specjalistą.

Ile lat ma Twoje dziecko?