Gry logopedyczne online

Wybierz Grę

Stworzone przez naszych specjalistów gry pomogą w utrwalaniu zdobytych przez pacjenta umiejętności.

Dopasuj głoskę

gra logopedyczna online
gammacyzm
kappacymz

Ćwiczenie identyfikacji głosek k i g – wsparcie terapii kappacyzmu i gammacyzmu.


Patrycja Dudek
14.10.2021
Czytaj więcej

Znaczenie wyrazów

gra logopedyczna online
afazja
Opóźniony rozwój mowy

Gra polega na dopasowaniu wyrazu do odpowiadającego mu opisu.


Patrycja Dudek
14.10.2021
Czytaj więcej

Sylaby

gra logopedyczna online
afazja
ćwiczenie słuchowe

Ćwiczenie kształtujące świadomość fonologiczną. Do wykorzystania również jako ćwiczenie słuchowe.


Patrycja Dudek
14.10.2021
Czytaj więcej

Dopasuj sylabę

gra logopedyczna online
głoska sz
seplenienie

Gra wspiera terapię pracy z szeregiem szumiącym. Do wykorzystania również w terapii opóźnionego rozwoju mowy oraz ćwiczeń słychowych.


Patrycja Dudek
14.10.2021
Czytaj więcej

Związki frazeologiczne

gra logopedyczna online
afazja
spektrum autyzmu

Gra logopedyczna online do wykorzystania w trakcie terapii afazji oraz w przypadku pracy z pacjentem z zaburzeniami komunikacji.


Patrycja Dudek
14.10.2021
Czytaj więcej

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

gra logopedyczna online
afazja
Opóźniony rozwój mowy

Gra polega na dopasowaniu wyrazu dźwiękonaśladowczego do odpowiadającego mu obrazka.


Piotr Maga
14.09.2021
Czytaj więcej

Dopasuj wyrażenia

gra logopedyczna online
afazja
percepcja wzrokowa

Gra opiera się na dopasowaniu odpowiedniego wyrażenia do pasującego obrazka.


Piotr Maga
14.09.2021
Czytaj więcej

Różnicowanie głosek [s] i [sz]

gra logopedyczna online
różnicowanie głosek
seplenienie

Gra logopedyczna online do wykorzystania na zajęciach logopedycznych online lub zajęciach stacjonarnych – Różnicowanie głosek [s] i [sz].


Piotr Maga
26.07.2021
Czytaj więcej

Różnicowanie głosek [l] i [r]

gra logopedyczna online
rotacyzm
różnicowanie głosek

Gra logopedyczna online do wykorzystania w trakcie terapii rotacyzmu. Przydatna także w ćwiczeniach słuchu fonematycznego.


Piotr Maga
26.07.2021
Czytaj więcej

Anagramy

gra logopedyczna online
percepcja wzrokowa
seplenienie

Anagramy – gra logopedyczna wspomagająca terapię afazji oraz wspierająca ćwiczenia funkcji wzrokowych. Gra do wykorzystania w terapii szeregu syczącego.


Piotr Maga
07.07.2021
Czytaj więcej

Memory – głoska [L]

gra logopedyczna online
głoska l
percepcja wzrokowa

Gra usprawniająca percepcję wzrokową. Do wykorzystania w terapii nieprawidłowej realizacji głoski [l].


Piotr Maga
21.06.2021
Czytaj więcej