Gry i ćwiczenia logopedyczne online

Wybierz Grę

Skorzystaj z bazy gier online stworzonej przez naszych specjalistów.
Gry online są ciekawym sposobem urozmaicenia stacjonarnej terapii
logopedycznej oraz terapii logopedycznej online. Ćwiczenia
sprawdzą się w terapii głosek szeregu szumiącego, syczącego,
ciszącego, głoski [r] oraz opóźnionego rozwoju mowy.

Różnicowanie głosek [c] i [cz]

gra logopedyczna online

różnicowanie głosek
seplenienie

Gra logopedyczna online do wykorzystania na zajęciach logopedycznych online lub zajęciach stacjonarnych – Różnicowanie głosek [c] i [cz].

Zagraj

Różnicowanie głosek [ż] i [z]

gra logopedyczna online

różnicowanie głosek
seplenienie

Gra logopedyczna online do wykorzystania na zajęciach logopedycznych online lub zajęciach stacjonarnych – Różnicowanie głosek [z] i [ż].

Zagraj

Różnicowanie głosek [s] i [sz]

gra logopedyczna online

różnicowanie głosek
sygmatyzm

Gra logopedyczna online do wykorzystania na zajęciach logopedycznych online lub zajęciach stacjonarnych – Różnicowanie głosek [s] i [sz].

Zagraj

Prawda/fałsz

gra logopedyczna online

afazja
jąkanie

Gra polegająca na znalezieniu poprawnego gramatycznie zdania.

Zagraj

Głoska [r] – grupy spółgłoskowe

gra logopedyczna online

kappacyzm
logopeda

Gra logopedyczna online do wykorzystania w trakcie terapii m.in. rotacyzm - znajdź i zaznacz odpowiednią grupę spółgłoskową.

Zagraj

Dopasuj głoskę

gra logopedyczna online

gammacyzm
kappacyzm

Ćwiczenie identyfikacji głosek k i g - wsparcie terapii kappacyzmu i gammacyzmu.

Zagraj

Znaczenie wyrazów

gra logopedyczna online

afazja
Opóźniony rozwój mowy

Gra polega na dopasowaniu wyrazu do odpowiadającego mu opisu.

Zagraj

Sylaby

gra logopedyczna online

afazja
ćwiczenie słuchowe

Ćwiczenie kształtujące świadomość fonologiczną. Do wykorzystania również jako ćwiczenie słuchowe.

Zagraj

Dopasuj sylabę

gra logopedyczna online

głoska sz
seplenienie

Gra wspiera terapię pracy z szeregiem szumiącym. Do wykorzystania również w terapii opóźnionego rozwoju mowy oraz ćwiczeń słychowych.

Zagraj

Związki frazeologiczne

gra logopedyczna online

afazja
spektrum autyzmu

Gra logopedyczna online do wykorzystania w trakcie terapii afazji oraz w przypadku pracy z pacjentem z zaburzeniami komunikacji.

Zagraj

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

gra logopedyczna online

afazja
Opóźniony rozwój mowy

Gra polega na dopasowaniu wyrazu dźwiękonaśladowczego do odpowiadającego mu obrazka.

Zagraj

Dopasuj wyrażenia

gra logopedyczna online

afazja
percepcja wzrokowa

Gra opiera się na dopasowaniu odpowiedniego wyrażenia do pasującego obrazka.

Zagraj