Konferencje dla logopedów!

Wydarzenia

Dla logopedów lubiących rozwijać się i trzymać rękę na pulsie.

Minione wydarzenia
Skuteczny prawnik

Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja


Szkolenie
07.04 Online 220 zł
  • opóźniony rozwój mowy
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Emisja głosu


Szkolenie
07.04 Online 129 zł
  • emisja głosu
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii


Szkolenie
07.04 Online 440 zł
  • rehabilitacja laryngektomowanych
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Terapia logopedyczna u pacjentów z zaburzeniami otępiennymi


Szkolenie
07.04 Online 150 zł
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego
Czytaj więcej
Prawnik i klienci

Wstęp do integracji odruchów


Szkolenie
07.04 Online 159 zł
  • afazja i dyzartria
Czytaj więcej
Prawnik i klienci

Mutyzm wybiórczy


Szkolenie
07.04 Online 199 zł
  • mutyzm
Czytaj więcej
Prawnik i klienci

COVID-19 w rehabilitacji logopedycznej


Szkolenie
07.04 Online 149 zł
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca
Czytaj więcej
Skuteczny prawnik

Terapia ręki i stopy – I i II stopnia


Szkolenie
07.04 Online 350
  • trudności w czytaniu i pisaniu
Czytaj więcej
Prawnik i klienci

Nerwy czaszkowe – krok po kroku – podstawy badania i terapii dla logopedów


Szkolenie
07.04 Online 149
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego
Czytaj więcej