Umawianie wizyty
Rymera 287

Radlin,
śląskie

Lucyna Smołka-Plucińska
Logopeda

Od 20 lat jestem logopedą. Od pięciu- ze specjalizacją neuro.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

dysfagia

dyslalia

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

emisja głosu

mózgowe porażenie dziecięce

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

Edukacja:
2000 logopedia- Uniwersytet Opolski
2015 neurologopedia- Uniwersytet Śląski