Umawianie wizyty
Niepodległości 25

Wołomin,
mazowieckie

Kamila Kubasiak
Logopeda, neurologopeda, terapeuta karmienia, pedagog specjalny

Jestem neurologopedą ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagogiem, pedagogiem specjalnym oraz tłumaczem języka migowego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z nieprawidłowościami artykulacyjnymi, ASD, ZD,ORM, dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz niemowlętami z trudnościami w jedzeniu. Prowadzę terapię neurologopedyczną, surdopedagogiczną, kinesiotaping, terapię karmienia oraz terapię ręki. Cały czas się doszkalam i poszerzam swoją widzę.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
gabinet
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

terapia wcześniaków i niemowląt

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

zaburzenia przetwarzania słuchowego

Edukacja:
Jestem neurologopedą ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki oraz tłumaczem języka migowego.
Historia edukacji
2020 — Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
Neurologopedia
2016 — Akademia Pedagogiki Specjalnej
Logopedia
2014 — Akademia Pedagogiki Specjalnej
Edukacja integracyjna i włączająca
2012 — Akademia Pedagogiki Specjalnej
Surdopedagogika
Ukończone kursy/szkolenia
2021 — Terapia karmienia
2020 — Terapia Miofunkcjonalna
2020 — Mio bobo
2020 — Smoczki, gryzaki i inne akcesoria orofacjalne
2020 — Gryzaki w terapii logopedycznej
2019 — Kinesiotaping w logopedii
2019 — Terapia ręki
2013 — Certyfikat tłumacza języka migowego