Baza wiedzy logopedycznej
– diagnoza i terapia

Biblioteka eksperta

Artykuły pisane przez logopedów dla logopedów.

Dobry logopeda

O afazji i stanach do niej podobnych

W tym artykule znajdziesz kilka informacji na temat klasyfikacji ze względu na obecność trzech czynników diagnostycznych - płynności wypowiedzi, rozumienia mowy i możliwości powtarzania.

afazja
typy afazji
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Wsparcie logopedyczne osób słabowidzących

Tyflologopedia jest to szczegółowa subdyscyplina logopedii, która zajmuje się wspomaganiem rozwoju oraz opanowania mowy przez dzieci niewidzące, słabowidzące, a także wspieraniem reedukacji komunikacji u osób, które utraciły wzrok po opanowaniu umiejętność mówienia

słabowidzący
tyflologopedia
Czytaj
Umawianie wizyt

O kandydatach na studia logopedyczne

Kilka słów o konsultacji specjalistycznej przed rozpoczęciem studiów z logopedii Ten artykuł skierowany jest zarówno do logopedów, którzy chcą dowiedzieć…

kandydaci
konsultacja
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Praca logopedyczna z dorosłymi, czyli coaching umiejętności …

Terapia logopedyczna kojarzy się najczęściej z zajęciami dla dzieci w różnym wieku, podczas których ćwiczy się poprawną wymowę…

coaching
dorośli
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Materiały logopedyczne

Jak dzielić się wiedzą zawartą na portalu dobrylogopeda.edu.pl? Zadanie to jest niezwykle proste i każda logopedka oraz każdy logopeda…

dla logopedy
infografiki
Czytaj
Dobry logopeda

Konsultacje logopedyczne online – wytyczne 

Jak prowadzimy konsultacje logopedyczne online? 1. Spotkania logopedyczne online przyjmują następujące formy:  porada logopedyczna, jednorazowa…

ćwiczenia logopedyczne
dla logopedy
Czytaj
Dobry logopeda

Trening słuchowy Neuroflow ATS

Logopeda to zawód wymagający ciągłego doszkalania się. Logopedia natomiast jest wieloaspektową dziedziną z pogranicza medycyny, pedagogiki i psychologii.…

badanie słuchu
dla logopedy
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Test wiedzy – etapy prawidłowego rozwoju mowy

Ważne, aby każdy logopeda posiadał informacje z zakresu prawidłowego rozwoju mowy człowieka. Wiedza ta pozwala ocenić,…

logopedyczna wiedza
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Test wiedzy – anatomia szyi

Informacje z zakresu wiedzy o anatomii szyi należą do fundamentalnych treści, z którymi zapoznaje się każdy student logopedii. Nasz…

logopedyczna wiedza
Czytaj
Umawianie wizyt

Test – wady rozszczepowe i mowa rozszczepowa

Każdy logopeda, w trakcie swoich studiów, zapoznaje się z wiedzą na temat rodzajów rozszczepów oraz wad, które są przez nie spowodowane.…

logopedyczna wiedza
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Test wiedzy – podstawy fonetyki i fonologii

Podstawy fonetyki i fonologii łączą się z początkiem studiów logopedycznych, kiedy to studenci dopiero wykształcają w sobie wyobraźnię wymawianiową.…

logopedyczna wiedza
Czytaj