Umawianie wizyty
Stobiwrna 383

Rzeszów,
podkarpackie

Monika Gaweł
Logopeda

www.kluczedosukcesu.eu

Przyjmuje:
dorośli
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(60 zł)

wizyta online
(50 zł)

Zakres usług:

afazja i dyzartria

jąkanie i mowa bezładna

opóźniony rozwój mowy

emisja głosu

Edukacja:
Historia edukacji
2014 — Uniwersytet Rzeszowski
Logopeda