Umawianie wizyty
Węgierska 188

Nowy Sącz,
małopolskie

Urszula Sekuła
Logopeda

Jestem nauczycielem oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym oraz logopedą z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ciągle podnoszę kwalifikacje, starając się być na bieżąco w ważnych dla mojego zawodu sferach. Specjalizuję się w terapii logopedycznej oraz rewalidacji osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Współpracuję także z NZOZ ALFA w Krynicy Zdroju i filli w Klęczanach, prowadząc terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach NFZ oraz z OPS-ami-terapia w ramach SUO

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(70 zł)

wizyta online
(50 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

komunikacja alternatywna i wspomagająca

opóźniony rozwój mowy

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

mózgowe porażenie dziecięce

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

terapia wcześniaków i niemowląt

trudności w czytaniu i pisaniu

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Edukacja:
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku NAUCZANIE POCZĄTKOWE Z WYCHOWANIEM MUZYCZNYM i uzupełniające studia magisterskie z zakresu PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I OPIEKUŃCZEJ. Następnie podjęłam studia podyplomowe z: OLIGOFRENOPEDAGOGIKI, potem uzupełniłam swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe z LOGOPEDII, a obecnie ukończyłam studia podyplomowe z TERAPII i EDUKACJI OSÓB z AUTYZMEM i ZESPOŁEM ASPERGERA. Prowadzę również własny gabinet logopedyczno - terapeutyczny od stycznia 2019 r.
Historia edukacji
2020 — Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna
Terapia dzieci z autyzmem i Zespołęm Aspergera
2015 — Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna
logopedia szkolna i przedszkolna
2007 — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
oligofrenopedagogika
2007 — Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna IGNATIANUM
pedagogika społeczno - opiekuńcza
2003 — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — Audiologia w logopedii