Umawianie wizyty
Cieszyńska 47

Bielsko-Biała,
śląskie

Ewa Rotyńska
Logopeda, terapeuta ręki, terapeuta SI, pedagog

Jestem nauczycielem dyplomowanym, logopedą, neurologopedą, terapeutą miofunkcjonalnym, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, certyfikowanym terapeutą ręki, specjalistą terapii pedagogicznej, pedagogiem. Pracuję z dziećmi już od ponad 25 lat.
Prowadzę terapię logopedyczną w gabinecie jak również online dla dzieci i dla dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(90 zł)

wizyta online
(120 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja rozwojowa u dzieci

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

afazja i dyzartria

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

jąkanie i mowa bezładna

mózgowe porażenie dziecięce

seplenienie

terapia FAS

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

trudności w czytaniu i pisaniu

wady i zespoły genetyczne

zaburzenia przetwarzania słuchowego

Edukacja:
Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, podyplomowych studiów z logopedii i neurologopedii również na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z integracji sensorycznej w Gdańsku.
Historia edukacji
2007 — Uniwersytet Śląski w Katowicach
logopedia neurologopedia