Umawianie wizyty

Alicja Skibicka
Logopeda, surdologopeda, protetyk słuchu

Jestem logopedą i audiologiem. Na co dzień pracuję
z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz dziećmi z wadami artykulacyjnymi. Pracowałam także z dorosłymi pacjentami z postępującą demencją oraz po incydentach neurologicznych. Prowadzę terapię logopedyczną oraz wychowanie słuchowe dzieci z niedosłuchem.
Cenię sobie dobry kontakt z pacjentami i ich rodziną, zadowolenie z wspólnych spotkań
i osiąganych efektów. Dążę do indywidualnego i holistycznego podejścia do pacjenta.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta online
(60 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

dyslalia

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mózgowe porażenie dziecięce

mutyzm

rotacyzm

terapia FAS

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

trudności w czytaniu i pisaniu

wady i zespoły genetyczne

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Edukacja:
Ukończyłam pięcioletnie studia z logopedii z audiologią. Aktualnie jestem w trakcie zdobywania dodatkowej wiedzy na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w centrum medycznym na kierunku protetyk słuchu.
Historia edukacji
2020 — Studium Medyczne
Protetyk słuchu
2020 — Uczelnia Nauk Społecznych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2020 — UMCS
logopedia z audiologią
Ukończone kursy/szkolenia
2021 — Stymulacja bazowych funkcji komunikacyjnych dziecka z ASD
2020 — Zabawy dziecka ze spektrum autyzmu
2020 — KOLD
2019 — Opóźniony rozwój mowy
2019 — Terapia dzieci z wadą słuchu
2018 — Techniki muzykoterapii neurologicznej w pracy logopedy
2018 — Metoda skryptów i ich wycofywanie w terapii osób z zaburzeniami rozwoju
2017 — Komunikacja alternatywna w autyzmie
2017 — Pierwsza pomoc w urazach
2017 — Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie BLS AED
2017 — Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycznej
2017 — Trening oddechowo-głosowo-dykcyjny w ruchu
2016 — Kurs języka migowego I stopnia