Umawianie wizyty
Studzienna 8/7

Białystok,
podlaskie

Paulina Wojno
Logopeda

Jestem logopedą klinicznym i audiologiem. Swoje doświadczenie poszerzam pracując z dziećmi w wieku szkolnym oraz przedszkolnym pracując w placówce terapeutycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadząc prywatne terapie logopedyczne. Dodatkowo stale podnoszę kwalifikacje biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(60 zł)

wizyta online
(50 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

komunikacja alternatywna i wspomagająca

opóźniony rozwój mowy

autyzm/zespół Aspergera

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

wady i zespoły genetyczne

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Edukacja:
Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, kierunek Logopedia z Fonoaudiologią, aktualnie zdobywam tytuł magistra. Regularnie biorę udział w szkoleniach, by udoskonalić swój warsztat pracy. Zdobytą wiedzę przekładam na praktykę i z powodzeniem prowadzę terapię dzieci zarówno z zaburzeniami dyslalicznymi, opóźnionym rozwojem mowy, jak i dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Historia edukacji
2020 — Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Logopedia z Fonoaudiologią
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa
2020 — "Logorytmika" z Piotrem Tolsdorfem - Pan od Logorytmiki
2020 — PECS - Poziom 1
2020 — Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na Poziomie Elementarnym (A1/A2)
2020 — Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
2019 — Kurs Języka Migowego IMFSA-POLAND
2019 — Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne
2019 — Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych
2018 — Uszkodzenia narządu słuchu. Programowanie terapii logopedycznej