Cofnij
Poradnik Klienta
Poradniki, ćwiczenia oraz informacje logopedyczne dla rodziców

Jak wybrać dobrego logopedę?

6 kwietnia 2021

Poszukując dobrego logopedy należy pamiętać, że nie jest on terapeutą zajmującym się wyłącznie korekcją wad wymowy. Kompetentny logopeda nie tylko namierza i usuwa występujące wady, ale także wspomaga emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Ponadto, prowadzi profilaktykę pozwalającą przeciwdziałać zaburzeniom wymowy. Ułatwia również usuwanie barier komunikacyjnych, które często zaburzają rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka. Dobry specjalista z dziedziny logopedii posiada wiedzę z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych, lingwistycznych oraz medycznych. Logopeda powinien posiadać szeroką wiedzę na temat różnych zaburzeń mowy, ale czy to znaczy, że powinien znać się na wszystkim?

Poszukując dobrego logopedy należy mieć na uwadze, że każda terapia logopedyczna powinna być dostosowana odpowiednio do rodzaju zaburzenia występującego u dziecka lub dorosłego. Tym samym, warto udać się do logopedy, który jest wyspecjalizowany w danej dziedzinie. W logopedii wyróżnia się specjalistów z takich dziedzin jak:

 • surdologopedia – dział logopedii zajmujący się diagnozą, leczeniem, rehabilitacją i kształtowaniem mowy u osób wykazujących zaburzenia słuchu (niesłyszących lub niedosłyszących),
 • tyflologopedia – dział logopedii zajmujący się kształtowaniem mowy osób niewidzących i niedowidzących,
 • balbutologopedia – dział logopedii zajmujący się diagnozą, terapią, profilaktyką dzieci i osób dorosłych z niepłynnością mówienia (jąkaniem),
 • neurologopedia – dział logopedii zajmujący się diagnozą, profilaktyką i terapią zarówno dzieci, jak i osób dorosłych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (np. pacjenci po wypadkach komunikacyjnych, udarach krwotocznych),
 • onkologopedia – dział logopedii zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią dzieci oraz osób dorosłych z objawami zaburzeń mowy wywołanymi chorobą nowotworową lub będącymi konsekwencjami jej leczenia (np. pacjenci po laryngektomii),
 • oligofrenologopedia – dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • gerontologopedia – dziedzina logopedii zajmująca się diagnozą oraz terapią osób starszych z chorobami i zaburzeniami u nich występującymi,
 • wczesna interwencja logopedyczna – dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem i stymulacją rozwoju dzieci do 3. roku życia; obejmuje kształtowanie prawidłowego rozwoju funkcji pokarmowych, oddechowych i artykulacyjnych,
 • logopedia artystyczna/medialna – dział logopedii zajmujący się doskonaleniem mowy już ukształtowanej; obejmuje kształtowanie poprawnej wymowy i dykcji, techniki mowy i emisji głosu.

Warto pamiętać, że nie każdy logopeda jest surdologopedą, natomiast każdy surdologopeda jest logopedą. Tym samym, każdy ze specjalistów z wyżej wymienionych wąskich dziedzin logopedii zajmuje się diagnozą i prowadzeniem terapii w zakresie swoich kompetencji. Nie oznacza to jednak, że logopeda nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu każdej z wyżej wymienionych dziedzin.

Kompetentny logopeda zna swoje możliwości, ale również słabe strony, dlatego dla dobra każdego pacjenta współpracuje z innymi specjalistami i nie podważa ich zdania. W terapii ważne jest interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta, a najbardziej efektywna terapia to ta, gdy terapeuta współpracuje z innymi specjalistami indywidualnie dobranymi do potrzeb pacjenta. Takimi specjalistami mogą być: psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, audiolog, chirurg dziecięcy, fizjoterapeuta, laryngolog, ortodonta czy gastrolog. Gdzie zatem szukać odpowiedniego logopedy dla swojego dziecka, członka rodziny lub dla siebie?

Gdzie szukać dobrego logopedy?

Wybór dobrego i kompetentnego logopedy jest kluczem do udanej terapii. Istnieje wiele możliwości skorzystania z usług logopedy. Dzieci zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne w przedszkolu lub szkole uczęszczają zwykle do logopedy zatrudnionego w danej placówce oświatowej. Jednak pomocy specjalistów można szukać również w:

 • publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych (np. poradnia zdrowia psychicznego),
 • przychodniach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • poradniach przyszpitalnych,
 • centrach medycznych,
 • prywatnych gabinetach,
 • domach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • poradniach przyparafialnych,
 • przy pomocy prywatnie świadczonych konsultacji on-line.    

Odnośnie do ostatniego punktu, w dobie pandemii pojawiło się sporo ofert zajęć logopedycznych w formie on-line. Jest to ciekawa i skuteczna forma prowadzenia terapii. Niewątpliwym plusem jest to, iż możemy udać się do specjalisty, na którego, w zwykłych warunkach, nie zdecydowalibyśmy się ze względu na dzielący nas dystans. Warto rozważyć ten nowatorski rodzaj terapii, ponieważ może okazać się on bardzo atrakcyjny dla pacjenta a zarazem bezpiecznym w obecnych realiach.

Specjaliści zatrudnieni w wyżej podanych placówkach, prowadzących swoją działalność w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielają bezpłatnych porad, wystawiają opinie logopedyczne oraz prowadzą terapię na podstawie skierowania od lekarza oraz dokumentu ubezpieczenia. W przypadku, kiedy rodzic decyduje się na prywatną wizytę u logopedy, musi pamiętać, że wiąże się to z kosztami. Ile zatem kosztuje wizyta u dobrego logopedy?

Ile kosztuje dobry logopeda?

Zakres cen usług logopedycznych różni się w zależności od miejsca oraz placówki świadczącej usługę. Ponadto, o cenie zajęć logopedycznych decyduje staż pracy logopedy, odbyte przez niego kursy, szkolenia czy posiadane dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Ceny w polskich miastach różnią się, dlatego poniżej zostały zestawione przybliżone ceny usług logopedycznych:

UsługaCzas trwaniaCena
Badanie logopedyczne60min100zł – 130zł
Konsultacja logopedyczna45min – 60min50zł – 120zł
Wydanie opinii logopedycznej lub zaświadczenia30min – 45min30zł – 50zł
Diagnoza logopedyczna60min – 90min100zł – 150zł
Logorytmika45min60zł
Diagnoza sprawności motorycznych ręki60min – 90min120zł
Terapia ręki 45min – 60min60zł – 70zł
Wczesna nauka czytania30min40zł
Terapia logopedyczna45min – 60min50zł – 120zł
Profilaktyka logopedyczna45min50zł – 60zł
Ile kosztują zajęcia logopedyczne?

Ceny usług logopedów są uzależnione również od czasu trwania zajęć oraz od tego, kto jest pacjentem: dziecko czy osoba dorosła. Ceny usług świadczących przez logopedów wobec osób dorosłych są zazwyczaj wyższe. Zajęcia grupowe z udziałem odpowiedniej liczby osób są zazwyczaj tańsze. Na ogół zajęcia prowadzone przez logopedów z wyspecjalizowanych dziedzin takich jak neurologopedia czy surdologopedia są wyższe. Warto mieć na względzie, że cena nie zawsze świadczy o jakości wykonywanych usług. Gdzie zatem powinniśmy szukać opinii o logopedach?

Gdzie szukać opinii o logopedach?

Poszukując logopedycznej pomocy, każdy pragnie wybrać najlepszego i najskuteczniejszego specjalistę dla swojego dziecka lub dla siebie. Istnieje wiele sposobów na dotarcie do opinii o danym logopedzie. Najprostszym sposobem jest zapytanie rodziców dzieci, które uczęszczały lub uczęszczają do danego specjalisty. Rodzic może ocenić podejście logopedy do terapii i ocenić postępy jakie jego dziecko robi dzięki współpracy z danym specjalistą. Kolejną osobą, którą można poprosić o pomoc przy wyborze kompetentnego specjalisty jest wychowawca dziecka w przedszkolu lub szkole.

Innym miejscem, w którym można zapoznać się z opiniami na temat specjalistów, nie tylko z dziedziny logopedii, są fora internetowe poświęcone wybranej grupie specjalistów. Wpisując w wyszukiwarkę internetową imię i nazwisko specjalisty, można zapoznać się ze stroną internetową danego logopedy lub opisem specjalisty na stronie internetowej poradni lub gabinetu. Wówczas, możliwe jest sprawdzenie ścieżki edukacyjnej danej osoby, jej zainteresowaniami a co za tym idzie, obszarem w jakim dany specjalista czuje się najpewniej. Strony internetowe specjalistów bardzo często posiadają możliwość zamieszczenia opinii pacjenta. Jest to bardzo dobre miejsce na szczegółowe zapoznanie się z opiniami rodziców lub dorosłych pacjentów.

Ponadto, na portalach społecznościowych takich jak Facebook coraz prężniej rozwijają się grupy zrzeszające logopedów. Na forum można zadać pytanie dotyczące nas lub naszego dziecka. W odpowiedzi udzielane są informacje, gdzie w najbliższej okolicy można znaleźć specjalistę.

O polecenie dobrego logopedy można również poprosić lekarza takiego jak audiolog, ortodonta czy foniatra. Specjaliści często ze sobą współpracują i są w stanie polecić dobrego logopedę, który będzie odpowiadał potrzebom konkretnego pacjenta. Jednak jak powszechnie wiadomo, najlepiej samodzielnie ocenić pracę danego specjalisty. W jaki sposób zatem sprawdzić logopedę?

Jak sprawdzić logopedę?

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze dobrego logopedy? Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Każda osoba ma inne oczekiwania wobec specjalisty. Warto jednak wiedzieć na co zwracać uwagę podczas współpracy z logopedą. Jednak jednym z najlepszych sposobów na sprawdzenie logopedy są postępy, jakie dziecko robi w terapii. Co się na nie składa?

Dobry specjalista szkoli się całe życie, ta zasada dotyczy również logopedów. Uczestnictwo w szkoleniach pozwala na zdobycie nowych umiejętności praktycznych, jak i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Logopedia jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki, co przekłada się na pojawianie się wielu nowoczesnych metod terapii. Logopeda pracujący od lat jedną metodą może nie być tak skuteczny, jak osoba ciągle się doszkalająca. Mając w zanadrzu wiele różnych metod pracy, możemy skuteczniej i często szybciej pomóc dziecku lub osobie dorosłej. Ponadto wiedza przyswojona na specjalistycznych kursach może pomóc lepiej i dokładniej zdiagnozować dziecko, a następnie wdrożyć odpowiednią terapię.

W terapii logopedycznej ważna jest współpraca logopedy nie tylko z innymi specjalistami, ale również z rodzicem. Kompetentny logopeda powinien udzielić rodzicowi odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania. Należy informować rodziców o postępach jakie dziecko poczyniło w terapii. Ważne jest, aby specjalista zrobił to w zrozumiały sposób. Rodzic nie jest specjalistą, oczekuje kompetentnej, ale i zrozumiałej odpowiedzi. Ponadto ważne jest dokładne poinstruowanie rodzica jak ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Kolejnym wskaźnikiem, który pomoże nam sprawdzić logopedę i jego pracę jest nastawienie do dziecka. W pracy logopedy ważne są cierpliwość, empatia oraz zaangażowanie na każdym etapie pracy z pacjentem. Kompetentny terapeuta mowy dostrzega zarówno deficyty, nad którymi należy popracować jak i mocne strony dziecka. Jeżeli dziecko bardzo się stara, należy je doceniać. To z kolei przekłada się na efektywność i postępy czynione podczas trwania terapii. Umiejętność odpowiedniego motywowania dziecka do pracy jest kolejnym, ważnym wyznacznikiem, który świadczy o skuteczności logopedy. Jeżeli dziecko nie jest wystarczająco zmotywowane do pracy, wówczas jego postępy będą niezadowalające i demotywujące dla niego oraz terapeuty. Dobry logopeda wymaga, ale nie zapomina docenić starań małych pacjentów.

Jeżeli poszukujesz dobrego logopedy, to zachęcamy Cię do zapoznania się ze stroną, na której zamieściliśmy informację o naszych specjalistach, z którymi możesz umówić się na konsultację online:

https://www.dobrylogopeda.edu.pl/polecani-logopedzi-online


Soboń J. (2018) Logopeda: czym się zajmuje? Jak znaleźć dobrego logopedę dla dziecka?

https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-dziecko/zdrowie-dziecka/logopeda-czym-sie-zajmuje-jak-znalezc-dobrego-logopede-dla-dziecka-aa-JNw2-KFH3-YB1a.html

Wilkosz K. (2017). Jak rozpoznać dobrego logopedę?

http://www.logopedalondyn.co.uk/polski-logopeda/czy-to-dobry-logopeda/

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
100
Godzina
Podobne artykuły
Logopeda i Pacjent

Błędy w terapii online

Jeśli nowe wyzwanie nie przebiegnie tak jak sobie zaplanowałaś/eś możesz się zrazić. Przez to w przyszłości będziesz raczej unikać tego…

Joanna Rotyńska
logopedia online
Czytaj
Umawianie wizyt

Czy konsultacja online to diagnoza logopedyczna?

Nie. Rodzicu, logopedo, jeśli masz już za sobą konsultację logopedyczną online, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego,…

konsultacja logopedyczna
logopeda
Czytaj
Dobry logopeda

Konsultacje logopedyczne online – poradnik

Przeprowadzanie konsultacji, także logopedycznych, online to obecnie jedna z najbardziej pożądanych – zarówno przez pacjenta, jak i logopedów –…

konsultacja logopedyczna
konsultacja online
Czytaj
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Moje dziecko nie chce ćwiczyć u logopedy

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn, które mogą wpływać na niechęć dziecka do aktywnego uczęszczania na zajęcia logopedyczne. Nasza pociecha,…

dobry logopeda
dziecko
Czytaj
Polecane kursy