Umawianie wizyty

Izabela Dzikoń
Logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Aktualnie mieszkam w Kołobrzegu, gdzie pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji, przedszkolu oraz w poradni i prowadzę terapię dla dzieci już od 1 roku życia z wyzwaniami rozwojowymi tj. niepełnosprawność intelektualna, wady genetyczne, afazja, autyzm, ale pracuję też z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią. Ogromne zasoby pozytywnej energii i kreatywność pozwalają mi na efektywną i przyjazną dla dziecka terapię.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta online
(100 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

autyzm/zespół Aspergera

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

afazja rozwojowa u dzieci

dyslalia

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mózgowe porażenie dziecięce

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

terapia wcześniaków i niemowląt

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Historia edukacji
2019 — Uniwersytet Warszawski
Logopedia Ogólna i Kliniczna, poziom wykształcenia: magister
2017 — Uniwerstytet Warszawski
Logopedia Ogólna i Kliniczna, specjalizacja glottodydaktyczna, licencjat
Artykuły:
Opublikowane posty
Zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym
Zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym są wynikiem uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Aby uporządkować…
Wpływ nowoczesnych technologii na mowę dziecka
Chłopiec otoczony urządzeniami wysokich technologii