Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Jak wygląda diagnoza logopedyczna dziecka autystycznego?

27 lipca 2020

Z roku na rok możemy zauważyć tendencję wzrostową diagnozy autyzmu bądź zespołu Aspergera u dzieci. W przypadku dzieci autystycznych możemy użyć sformułowań zaburzenia rozwojuzaburzenia rozwojowe. W sytuacji zaburzeń rozwoju widzimy nieprawidłowości strukturalne, natomiast przy zaburzeniach rozwojowych mówimy o opóźnieniu rozwoju. Dlatego w pierwszym przypadku należy mieć na uwadze zmniejszenie i eliminowanie negatywnych skutków, a w drugim stymulację rozwoju opóźnionych funkcji. Inaczej przebiegać będzie proces diagnozy logopedycznej u dzieci z zespołem Aspergera i dostosowane do niej ćwiczenia, a inaczej należy zaplanować terapię u dziecka z autyzmem.

Logopeda prowadzi <strong>terapię logopedyczną</strong> z dzieckiem - terapeuta trzyma kartki z twarzami wyrażającymi nastroje

Autyzm 

U dziecka z autyzmem możemy zaobserwować: 

 • Zaburzenia komunikacji werbalnej (pojedyncze nic nieznaczące sylaby [dy-dy, miu-miu] i pozawerbalnej – mimika, postawa ciała, gesty); 
 • Często brak rozumienia mowy – komunikaty zewnętrzne traktowane jako hałas;
 • Zachowana „mowa wewnętrzna”; 
 • Odwracanie zaimków – „ty” zamiast „ja” – „nie chcesz już” zamiast „nie chcę już”; 
 • Występowanie echolalii;
 • Nieprawidłowy rytm, intonacja, modulacja, tempo, wysokość głosu;
 • Prawie całkowita literalność, czyli dosłowność rozumienia i wytwarzania mowy – analogie i metafory mogą być nierozumiane;
 • Ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i działania;
 • Pomiędzy 18 a 30 miesiącem życia często następuje zahamowanie rozwoju mowy.

Zajęcia logopedyczne powinny opierać się w głównej mierze na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Duży nacisk należy wywierać na rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy w oparciu o pozawerbalne i werbalne metody komunikacji: gestu, naśladownictwa, dotyku. Podczas terapii powinniśmy usprawniać sensomotorykę. Jeżeli mamy styczność z dzieckiem głęboko zaburzonym, logopeda powinien wprowadzić alternatywne metody komunikacji.

Zespół Aspergera

Zaburzenie mowy u dzieci z ZA wiąże się z brakiem samokrytycyzmu, brakiem logicznego argumentowania własnych wypowiedzi, problemami z budowaniem tekstów, trudnościami z rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych i złożonych struktur wypowiedzi.

Przeprowadzając diagnozę logopedyczną możemy zauważyć: 

 • Dosłowną interpretacją wypowiedzi;
 • Zaburzoną prozodię wypowiedzi;
 • Pedantyczną mowę;
 • Używanie niezwykłych słów; 
 • Wokalizację myśli;
 • Problem z komunikacją pozawerbalną; 
 • Ograniczone lub niewłaściwe stosowanie mimiki; 
 • Ograniczony zakres gestów, nienaturalną postawę; 
 • Sztywne spojrzenie – zbyt długie wpatrywanie się; 
 • Ograniczony stopień odczytywania sygnałów niewerbalnych.

W trakcie terapii dzieci z zespołem Aspergera należy się skupić na ćwiczeniach oddechowych, prozodycznych i słuchowych. Ćwiczenia językowe powinny opierać się na nauce adekwatnego używania słów w danej sytuacji, a także zawierać elementy rozwijające komunikację werbalną i pozawerbalną.

Ważnym aspektem diagnozy logopedycznej jest ocena funkcjonowania lewej i prawej półkuli mózgu. W zasadach szczegółowych prof. J. Cieszyńska wymienia:

 • Badanie lateralizacji funkcji – obserwacja w trakcie zabawy i czynności grafomotorycznych, wywiad, wybrane próby badawcze dotyczące dominacji ręki i nogi, oka i ucha, analiza wyniku badania psychologicznego;
 • Badanie umiejętności naśladowania – obserwacja zachowań, zabaw, odgrywania scen;
 • Badanie kontaktów społecznych z osobami bliskimi i obcymi – wywiad z rodzicami, obserwacja relacji rodziców z dzieckiem;
 • Badanie komunikacji niewerbalnej i językowej – skale do pomiaru mowy biernej i czynnej wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej oraz sprawność aparatu mowy; 
 • Badanie zachowań dziecka podczas zabawy; 
 • Badanie wykonane za pomocą testów niewerbalnych.

W diagnozie logopedycznej należy uwzględnić zachowania, których brakuje w rozwoju dziecka. Terapia dzieci autystycznych to integralna część całościowych oddziaływań. Wstępną diagnozę logopedyczną należy sformułować już na drugim spotkaniu z pacjentem. Wyszczególnić należy nabyte przez dziecko umiejętności społeczne oraz pracę nad tworzeniem relacji.

.

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Podobne artykuły
Logopeda i Pacjent

Dlaczego moje dziecko nie mówi?

Drogi rodzicu, jeżeli Twoje dziecko nie mówi, a ma skończone 3 lata, powinieneś sięgnąć po pomoc specjalisty!  Małe dzieci…


Karolina Pieron
23.09.2020
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

AAC – narzędzie pracy logopedy

Metody komunikacji niewerbalnej – wsparcie terapii osób z zaburzeniami porozumiewania się.


Paulina Żurawska
22.07.2020
Czytaj więcej
Dobry logopeda

Autyzm – kompleksowe podejście

Autyzm – całościowe zaburzenie rozwoju.


Karolina Pieron
20.07.2020
Czytaj więcej
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Jak nauczyć się mówić R?

Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się w mowie późno, bo…


Redakcja
17.09.2021
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Przyczyny powstawania wad wymowy u dzieci

Przygotowaliśmy infografikę, którą może być udostępniana przez wszystkich logopedów na ich stronach internetowych, blogach, a także profilach na portalach…


Redakcja
13.08.2021
Czytaj więcej