Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Jak wygląda diagnoza logopedyczna dziecka autystycznego?

27 lipca 2020

Z roku na rok możemy zauważyć tendencję wzrostową diagnozy autyzmu bądź zespołu Aspergera u dzieci. W przypadku dzieci autystycznych możemy użyć sformułowań zaburzenia rozwojuzaburzenia rozwojowe. W sytuacji zaburzeń rozwoju widzimy nieprawidłowości strukturalne, natomiast przy zaburzeniach rozwojowych mówimy o opóźnieniu rozwoju. Dlatego w pierwszym przypadku należy mieć na uwadze zmniejszenie i eliminowanie negatywnych skutków, a w drugim stymulację rozwoju opóźnionych funkcji. Inaczej przebiegać będzie proces diagnozy logopedycznej u dzieci z zespołem Aspergera i dostosowane do niej ćwiczenia, a inaczej należy zaplanować terapię u dziecka z autyzmem.

Logopeda prowadzi <strong>terapię logopedyczną</strong> z dzieckiem - terapeuta trzyma kartki z twarzami wyrażającymi nastroje

Autyzm 

U dziecka z autyzmem możemy zaobserwować: 

 • zaburzenia komunikacji werbalnej (pojedyncze nic nieznaczące sylaby [dy-dy, miu-miu] i pozawerbalnej – mimika, postawa ciała, gesty); 
 • często brak rozumienia mowy – komunikaty zewnętrzne traktowane jako hałas;
 • zachowana „mowa wewnętrzna”; 
 • odwracanie zaimków – „ty” zamiast „ja” – „nie chcesz już” zamiast „nie chcę już”; 
 • występowanie echolalii;
 • nieprawidłowy rytm, intonacja, modulacja, tempo, wysokość głosu;
 • prawie całkowita literalność, czyli dosłowność rozumienia i wytwarzania mowy – analogie i metafory mogą być nierozumiane;
 • ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i działania;
 • pomiędzy 18. a 30. miesiącem życia często następuje zahamowanie rozwoju mowy.

Zajęcia logopedyczne powinny opierać się w głównej mierze na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Duży nacisk należy wywierać na rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy w oparciu o pozawerbalne i werbalne metody komunikacji: gestu, naśladownictwa, dotyku. Podczas terapii powinniśmy usprawniać sensomotorykę. Jeżeli mamy styczność z dzieckiem głęboko zaburzonym, logopeda powinien wprowadzić alternatywne metody komunikacji.

Zespół Aspergera

Zaburzenie mowy u dzieci z ZA wiąże się z brakiem samokrytycyzmu, brakiem logicznego argumentowania własnych wypowiedzi, problemami z budowaniem tekstów, trudnościami z rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych i złożonych struktur wypowiedzi.

Przeprowadzając diagnozę logopedyczną możemy zauważyć: 

 • dosłowną interpretacją wypowiedzi;
 • zaburzoną prozodię wypowiedzi;
 • pedantyczną mowę;
 • używanie niezwykłych słów; 
 • wokalizację myśli;
 • problem z komunikacją pozawerbalną; 
 • ograniczone lub niewłaściwe stosowanie mimiki; 
 • ograniczony zakres gestów, nienaturalną postawę; 
 • sztywne spojrzenie – zbyt długie wpatrywanie się; 
 • ograniczony stopień odczytywania sygnałów niewerbalnych.

W trakcie terapii dzieci z zespołem Aspergera należy się skupić na ćwiczeniach oddechowych, prozodycznych i słuchowych. Ćwiczenia językowe powinny opierać się na nauce adekwatnego używania słów w danej sytuacji, a także zawierać elementy rozwijające komunikację werbalną i pozawerbalną.

Ważnym aspektem diagnozy logopedycznej jest ocena funkcjonowania lewej i prawej półkuli mózgu. W zasadach szczegółowych prof. J. Cieszyńska wymienia:

 • badanie lateralizacji funkcji – obserwacja w trakcie zabawy i czynności grafomotorycznych, wywiad, wybrane próby badawcze dotyczące dominacji ręki i nogi, oka i ucha, analiza wyniku badania psychologicznego;
 • badanie umiejętności naśladowania – obserwacja zachowań, zabaw, odgrywania scen;
 • badanie kontaktów społecznych z osobami bliskimi i obcymi – wywiad z rodzicami, obserwacja relacji rodziców z dzieckiem;
 • badanie komunikacji niewerbalnej i językowej – skale do pomiaru mowy biernej i czynnej według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej oraz sprawność aparatu mowy; 
 • badanie zachowań dziecka podczas zabawy; 
 • badanie wykonane za pomocą testów niewerbalnych.

W diagnozie logopedycznej należy uwzględnić zachowania, których brakuje w rozwoju dziecka. Terapia dzieci autystycznych to integralna część całościowych oddziaływań. Wstępną diagnozę logopedyczną należy sformułować już na drugim spotkaniu z pacjentem. Wyszczególnić należy nabyte przez dziecko umiejętności społeczne oraz pracę nad tworzeniem relacji.

.

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Podobne artykuły
Dobry logopeda

Pragmatyka językowa w praktyce logopedycznej

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest pragmatyka językowa (pragmalingwistyka) i jakie miejsce zajmuje we współczesnym językoznawstwie. Przedstawimy…

autyzm
pragnozja
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Dlaczego moje dziecko nie mówi?

Drogi rodzicu, jeżeli Twoje dziecko nie mówi, a ma skończone 3 lata, powinieneś sięgnąć po pomoc specjalisty!  Małe dzieci…

autyzm
dziecko
Czytaj
Logopeda i Pacjent

AAC – narzędzie pracy logopedy

Metody komunikacji niewerbalnej - wsparcie terapii osób z zaburzeniami porozumiewania się.

aac
alfabet Lorma
Czytaj
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Dobry logopeda

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy