Dobry logopeda
Redakcja
Dobry logopeda

Jak wygląda diagnoza logopedyczna dziecka autystycznego?

Z roku na rok możemy zauważyć tendencję wzrostową diagnozy autyzmu bądź zespołu Aspergera u dzieci. W przypadku dzieci autystycznych możemy użyć sformułowań zaburzenia rozwojuzaburzenia rozwojowe. W sytuacji zaburzeń rozwoju widzimy nieprawidłowości strukturalne, natomiast przy zaburzeniach rozwojowych mówimy o opóźnieniu rozwoju. Dlatego w pierwszym przypadku należy mieć na uwadze zmniejszenie i eliminowanie negatywnych skutków, a w drugim stymulację rozwoju opóźnionych funkcji. Inaczej przebiegać będzie proces diagnozy logopedycznej u dzieci z zespołem Aspergera i dostosowane do niej ćwiczenia, a inaczej należy zaplanować terapię u dziecka z autyzmem.

Logopeda prowadzi <strong>terapię logopedyczną</strong> z dzieckiem - terapeuta trzyma kartki z twarzami wyrażającymi nastroje

Autyzm 

U dziecka z autyzmem możemy zaobserwować: 

Zajęcia logopedyczne powinny opierać się w głównej mierze na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Duży nacisk należy wywierać na rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy w oparciu o pozawerbalne i werbalne metody komunikacji: gestu, naśladownictwa, dotyku. Podczas terapii powinniśmy usprawniać sensomotorykę. Jeżeli mamy styczność z dzieckiem głęboko zaburzonym, logopeda powinien wprowadzić alternatywne metody komunikacji.

Zespół Aspergera

Zaburzenie mowy u dzieci z ZA wiąże się z brakiem samokrytycyzmu, brakiem logicznego argumentowania własnych wypowiedzi, problemami z budowaniem tekstów, trudnościami z rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych i złożonych struktur wypowiedzi.

Przeprowadzając diagnozę logopedyczną możemy zauważyć: 

W trakcie terapii dzieci z zespołem Aspergera należy się skupić na ćwiczeniach oddechowych, prozodycznych i słuchowych. Ćwiczenia językowe powinny opierać się na nauce adekwatnego używania słów w danej sytuacji, a także zawierać elementy rozwijające komunikację werbalną i pozawerbalną.

Ważnym aspektem diagnozy logopedycznej jest ocena funkcjonowania lewej i prawej półkuli mózgu. W zasadach szczegółowych prof. J. Cieszyńska wymienia:

W diagnozie logopedycznej należy uwzględnić zachowania, których brakuje w rozwoju dziecka. Terapia dzieci autystycznych to integralna część całościowych oddziaływań. Wstępną diagnozę logopedyczną należy sformułować już na drugim spotkaniu z pacjentem. Wyszczególnić należy nabyte przez dziecko umiejętności społeczne oraz pracę nad tworzeniem relacji.

.

Udostępnij
Dobry logopeda
Redakcja

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: