Cofnij
Poradnik Klienta
Poradniki, ćwiczenia oraz informacje logopedyczne dla rodziców

Dlaczego moje dziecko nie mówi?

23 września 2020

Drogi rodzicu, jeżeli Twoje dziecko nie mówi, a ma skończone 3 lata, powinieneś sięgnąć po pomoc specjalisty! 

Małe dzieci różnią się między sobą zdolnościami werbalnymi. Jedno dziecko w wieku 2 lat będzie operowało całymi zdaniami, a drugie z kolei będzie porozumiewało się ze światem wyrazami dźwiękonaśladowczymi ‘’bum-bum’’ lub ‘’tu-tu’’. Rozwój mowy zależny jest od wielu czynników zarówno środowiskowych, jak i biologicznych. 

Do czynników środowiskowych możemy zaliczyć: 
 • stymulowanie mowy przez rodziców, czytanie książek od pierwszych miesięcy, porozumiewanie się z dzieckiem pełnymi zdaniami, mówienie wyraźne i zrozumiałe;
 • obecność wad wymowy oraz ograniczenia rodzinne, które często są dziedziczne;
 • ograniczenie stymulacji telewizorem, tabletem, telefonem, itp. w pierwszych latach życia.
Do czynników biologicznych, które mogą powodować problemy z mową dziecka możemy zaliczyć: 
 • choroby przebyte przez mamę w trakcie ciąży, picie alkoholu, używki itp.;
 • urazy okołoporodowe;
 • choroby przebyte przez dziecko w trakcie pierwszych miesięcy życia;
 • nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego;
 • zapalenie ucha lub ślinianek przyusznych;
 • niedosłuch, głuchota;
 • upośledzenie umysłowe dziecka;
 • uszkodzenie centralnego układu nerwowego; 
 • autyzm wczesnodziecięcy;
 • mutyzm wybiórczy;
 • opóźniony rozwój mowy.
Małe dzieci korzystają z komputera

Jakie są najczęstsze przyczyny braku mowy?

Opóźniony rozwój mowyjest to niższa sprawność językowa, którą można zdiagnozować w okresie kształtowania się  mowy. Zaburzenie to stwierdza się w przypadku, gdy kompetencje językowe wykształcają się w stopniu niewystarczającym do osiągnięcia poziomu efektywnego porozumiewania się z innymi lub nie wykształcają się  w ogóle. W ORM zaburzona może być artykulacja i gramatyka wypowiedzi. Znacznie ograniczony jest także zasób słów  dziecka. Wolniejsze tempo nabywania zdolności językowych może dotyczyć zarówno samej czynności mówienia, jak i rozumienia. Dziecko prawidłowo słyszy, rozumie polecenia słowne. Potrafi wymówić głoski, czasem sylaby, ale złożenie  ich w słowo i wypowiedzenie jest już bardzo trudne.

Charakterystyczne dla opóźnionego rozwoju mowy jest:

 • opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (elizja): 'zupa osół’ (rosół), 'awa’ (trawa);
 • tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch wyrazów (kontaminacja);
 • zniekształcenie wyrazu: 'jotatety’ (toalety);
 • przestawki głoskowe (metateza): 'tema’ (meta), 'zatelefonić’ (zatelefonować i zadzwonić), 
 • formy czasu teraźniejszego: 'ja pójdem’;
 • bezokolicznik: 'chce mi się spić’;
 • przymiotniki: 'lepszejsze jak bubuś’ (lepsze niż Kubuś);
 • formy czasu przyszłego: 'ato zaras rusznie’;
 • liczebniki: dwie samochody.
Logopeda prowadzi terapię dziewczynki z <strong>mutyzmem</strong>

Autyzm wczesnodziecięcy – należy do zaburzeń rozwojowych. U niektórych dzieci problemy z mową pojawiają się we wczesnej fazie, u innych natomiast możemy mieć styczność z echolaliami. Bardzo często możemy zauważyć regres rozwojowy, dziecko do 3. roku życia rozwija i przyswaja prawidłowo mowę, następnie cofa się do etapu pierwszego lub drugiego roku życia. 

 • mowa dzieci autystycznych często jest pozbawiona ekspresji i wyobrażeń. Dziecko krzyczy i wydaje z siebie mocne dźwięki w sytuacji zwrócenia na siebie uwagi;
 • występują echolalie odroczone lub natychmiastowe;
 • nieużywanie zaimka ‘’ja’’, nawet u dzieci powyżej 10. roku życia.

Mowa dzieci autystycznych pozbawiona jest melodyki. Wraz z cofaniem się mowy, zanikają inne sposoby komunikacji, takie jak gaworzenie, ekspresja uczuć na twarzy i gesty. 

Mutyzmzaburzenie lękowe polegające na braku kontaktu werbalnego przy nieuszkodzonych ośrodkach mowy. Mutyzm możemy podzielić na :

 • mutyzm całkowity – polega na braku mowy u dziecka; wydobywa ono z siebie nieartykułowane dźwięki lub krzyczy. Dziecko rozumie innych i może reagować za pomocą gestów. Mutyzmowi całkowitemu towarzyszą zaburzenia łaknienia lub zaburzenia przełykania. 
 • mutyzm sytuacyjny – polega na ograniczonym kontakcie w określonych sytuacjach np. dziecko mówi w domu – jednak w przedszkolu milczy. Bardzo często zaburzenie mija, gdy dziecko oswoi się z nową sytuacją. 
 • mutyzm wybiórczy – inaczej selektywny, dziecko wybiera osoby, z którymi chce rozmawiać, a w stosunku do innych zachowuje bezwzględne milczenie. W sytuacji kontaktu z osobą wykluczoną dziecko może reagować wybuchami agresji.  

Najczęstszym sposobem terapii mutyzmu wybiórczego jest metoda terapii behawioralnej lub program sliding-in.

Drogi rodzicu jeżeli rozwój mowy twojego dziecka wzbudza u Ciebie najmniejsze wątpliwości reaguj. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany problem, tym szybciej dziecko otrzyma pomoc!  

Szukasz konsultacji, diagnozy lub terapii logopedycznej online? Zobacz polecanych logopedów online i uzyskaj pomoc dzięki wizycie logopedycznej przez Internet. https://www.dobrylogopeda.edu.pl/logopeda-online

Mały chłopiec bawi się układanką
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Podobne artykuły
Dobry logopeda

Znaczenie wyrazów

Gra polega na dopasowaniu wyrazu do odpowiadającego mu opisu.

afazja
Opóźniony rozwój mowy
Czytaj
Dobry logopeda

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Gra polega na dopasowaniu wyrazu dźwiękonaśladowczego do odpowiadającego mu obrazka.

afazja
Opóźniony rozwój mowy
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak wygląda terapia opóźnionego rozwoju mowy?

ORM - charakterystyka postępowania terapeutycznego | Studium przypadku.

komunikacja
logopeda
Czytaj
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Czy moje dziecko wyrośnie z seplenienia?

Sionik, carny, kokodyl – pierwsze nieporadne słowa wypowiadane przez dzieci często rozczulają rodziców. Jeśli jednak nieprawidłowości…

logopeda
logopedia
Czytaj
Umawianie wizyt

Jakie są zarobki logopedy?

Zadania i predyspozycje logopedy Do podstawowych zadań logopedy należy diagnozowanie zaburzeń mowy, a także leczenie i pomoc osobom, które…

dla logopedy
logopeda
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak wygląda terapia opóźnionego rozwoju mowy?

ORM - charakterystyka postępowania terapeutycznego | Studium przypadku.

komunikacja
logopeda
Czytaj
Polecane kursy