Cofnij
Poradnik Klienta
Poradniki, ćwiczenia oraz informacje logopedyczne dla rodziców

Dlaczego moje dziecko nie mówi?

23 września 2020

Drogi rodzicu, jeżeli Twoje dziecko nie mówi, a ma skończone 3 lata, powinieneś sięgnąć po pomoc specjalisty! 

Małe dzieci różnią się między sobą zdolnościami werbalnymi. Jedno dziecko w wieku 2 lat będzie operowało całymi zdaniami, a drugie z kolei będzie porozumiewało się ze światem wyrazami dźwiękonaśladowczymi ‘’bum-bum’’ lub ‘’tu-tu’’. Rozwój mowy zależny jest od wielu czynników zarówno środowiskowych jak i biologicznych. 

Do czynników środowiskowych możemy zaliczyć: 
 • Stymulowanie mowy przez rodziców, czytanie książek od najmłodszych miesięcy, porozumiewanie się  z dzieckiem pełnymi zdaniami, mówienie wyraźne i zrozumiałe;
 • Obecność wad wymowy oraz ograniczenia rodzinne, które często są dziedziczne;
 • Ograniczenie w najmłodszych latach stymulacji telewizorem, tabletem, telefonem itp.
Do czynników biologicznych, które mogą powodować problemy z mową dziecka możemy zaliczyć: 
 • Choroby przebyte przez mamę w trakcie ciąży, picie alkoholu, używki itp.;
 • Urazy okołoporodowe;
 • Choroby przebyte przez dziecko w trakcie pierwszych miesięcy życia;
 • Nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego;
 • Zapalenie ucha lub ślinianek przyusznych;
 • Niedosłuch, głuchota;
 • Upośledzenie umysłowe dziecka;
 • Uszkodzenie centralnego układu nerwowego; 
 • Autyzm wczesnodziecięcy;
 • Mutyzm wybiórczy;
 • Opóźniony rozwój mowy.
Małe dzieci korzystają z komputera

Jakie są najczęstsze przyczyny braku mowy?

Opóźniony rozwój mowyjest  to  niższa  sprawność  językowa, powstała  w  okresie  kształtowania  się  mowy. Opóźniony  rozwój  mowy stwierdza  się  w  przypadku, gdy  kompetencje  językowe  wykształcają  się  w  stopniu  niewystarczającym  do  osiągnięcia  efektywnego  porozumiewania  się  z  innymi  lub  nie  wykształcają  się  w  ogóle.  W  ORM  zaburzona może być  artykulacja  i  gramatyka  wypowiedzi. Znacznie  ograniczony  jest  także  zasób  słownictwa  dziecka.  Wolniejsze  tempo  nabywania  zdolności  językowych  może  dotyczyć  zarówno  czynności  mówienia,  jak  i  rozumienia. Dziecko  słyszy  dobrze, rozumie  polecenia  słowne. Potrafi  wymówić  głoski, czasem  sylaby, ale złożenie  ich w słowo i wypowiedzenie  jest  już  bardzo  trudne.

Charakterystyczne dla opóźnionego rozwoju mowy jest:

 • Opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (elizja): zupa osół (rosół), awa (trawa),
 • Tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch wyrazów (kontaminacja);
 • Zniekształcenie wyrazu: jotatety (toalety);
 • Przestawki głoskowe (metateza): tema (meta), zatelefonić (zatelefonować i zadzwonić), 
 • Formy czasu teraźniejszego: ja pójdem;
 • Bezokolicznik: chce mi się spić;
 • Przymiotniki: lepszejsze jak bubuś (lepsze niż Kubuś)
 • Formy czasu przyszłego: ato zaras rusznie;
 • Liczebniki: dwie samochody.
Logopeda prowadzi terapię dziewczynki z <strong>mutyzmem</strong>

Autyzm wczesnodziecięcy – należy do zaburzeń rozwojowych. U niektórych dzieci problemy z mową pojawiają się we wczesnej fazie, u innych natomiast możemy mieć styczność z echolaliami. Bardzo często możemy zauważyć regres rozwojowy, dziecko do 3 roku życia rozwija i przyswaja prawidłowo mowę, następnie cofa się do 1-2 lat. 

 • Mowa dzieci autystycznych często jest pozbawiona ekspresji i wyobrażeń. Dziecko krzyczy i wydaje z siebie mocne dźwięki w sytuacji zwrócenia na siebie uwagi;
 • Występują echolalie odroczone lub natychmiastowe;
 • Nie używanie zaimka ‘’ja’’, nawet u dzieci powyżej 10 roku życia.

Mowa dzieci autystycznych pozbawiona jest melodyki. Wraz z cofaniem się mowy, zanikają inne sposoby komunikacji jak gaworzenie, ekspresja uczuć na twarzy i gesty. 

Mutyzmzaburzenie lękowe polegające na braku kontaktu werbalnego przy nieuszkodzonych ośrodkach mowy. Mutyzm możemy podzielić na :

 • Mutyzm całkowity – polega na braku mowy u dziecka; wydobywa ono z siebie nieartykułowane dźwięki lub krzyczy. Dziecko rozumie innych i może reagować za pomocą gestów. Mutyzmowi całkowitemu towarzyszą zaburzenia łaknienia lub zaburzenia przełykania. 
 • Mutyzm sytuacyjny – polega na ograniczonym kontakcie w określonych sytuacjach np. dziecko mówi w domu – jednak w przedszkolu milczy. Bardzo często zaburzenie mija, gdy dziecko oswoi się z nową sytuacją. 
 • Mutyzm wybiórczy – inaczej selektywny, dziecko wybiera osoby, z którymi chce rozmawiać, a w stosunku do innych zachowuje bezwzględne milczenie. W sytuacji kontaktu z osobą wykluczoną dziecko może reagować wybuchami agresji.  

Najczęstszym sposobem terapii mutyzmu wybiórczego jest metoda terapii behawioralnej lub program sliding-in.

Drogi rodzicu jeżeli rozwój mowy twojego dziecka wzbudza u Ciebie najmniejsze wątpliwości reaguj. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany problem, tym szybciej dziecko otrzyma pomoc!  

Szukasz konsultacji, diagnozy lub terapii logopedycznej online? Zobacz polecanych logopedów online i uzyskaj pomoc dzięki wizycie logopedycznej przez Internet. https://www.dobrylogopeda.edu.pl/logopeda-online

Mały chłopiec bawi się układanką
Wizyta online jutro!
70
Godzina
Wizyta online jutro!
70
Godzina
Podobne artykuły
Logopeda i Pacjent

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Gra polega na dopasowaniu wyrazu dźwiękonaśladowczego do odpowiadającego mu obrazka.


Piotr Maga
14.09.2021
Czytaj więcej
Dobry logopeda

Jak wygląda terapia opóźnionego rozwoju mowy?

ORM – charakterystyka postępowania terapeutycznego | Studium przypadku.


Karolina Pieron
23.07.2020
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Opóźniony rozwój mowy – jak diagnozować?

Opóźniony rozwój mowy – jego rodzaje i diagnoza.


Karolina Pieron
16.07.2020
Czytaj więcej
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Czy moje dziecko wyrośnie z seplenienia?

Sionik, carny, kokodyl – pierwsze nieporadne słowa wypowiadane przez dzieci często rozczulają rodziców. Jeśli jednak nieprawidłowości…


Karolina Pieron
09.10.2020
Czytaj więcej
Dobry logopeda

Jakie są zarobki logopedy?

Zadania i predyspozycje logopedy Do podstawowych zadań logopedy należy diagnozowanie zaburzeń mowy, a także leczenie i pomoc osobom, które…


Karolina Pieron
21.09.2020
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Jak wygląda terapia opóźnionego rozwoju mowy?

ORM – charakterystyka postępowania terapeutycznego | Studium przypadku.


Karolina Pieron
23.07.2020
Czytaj więcej