Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

AAC – narzędzie pracy logopedy

22 lipca 2020

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) pomagają zastąpić werbalny sposób porozumiewania się. Brak umiejętności posługiwania się mową może być całkowity lub w stopniu, który utrudnia funkcjonowanie pacjenta.

Możemy wyróżnić trzy główne grupy użytkowników AAC. Pierwszą z nich jest grupa osób z zaburzeniami ekspresji językowej (rozumieją mowę, ale jej nie nadają). Kolejna grupa to użytkownicy wymagający języka alternatywnego (zaburzenia w rozumieniu mowy). Ostatnią grupę stanowią osoby, które wymagają wsparcia językowego (mowa, którą się posługują, nie jest zrozumiała dla otoczenia).

AAC wykorzystuje się w terapii m.in.:

 1. MPD;
 2. Osób ze spektrum autyzmu;
 3. Zespołów genetycznych (np. w Zespole Downa);
 4. Afazji;
 5. Osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 6. Osób z uszkodzonym narządem słuchu;
 7. Mutyzmu.

Do przykładowych i najczęściej używanych metod AAC możemy zaliczyć:

 1. systemy znaków manualnych
   język migowy (system znaków, który opiera się na używaniu gestów i
  mimiki);
   alfabet palcowy;
   fonogesty (umowne gesty wykonywane w obrębie twarzy i jednoczesne
  mówienie);
   język Makaton (metoda wykorzystująca mowę, gesty i symbole graficzne);
   Coghamo (system gestów).
 2. systemy znaków graficznych
   symbole Blissa (pismo logograficzne);
   piktogramy PIC (przedstawienie pojęcia za pomocą obrazka);
   PCS (system symboli);
   program MÓWik (specjalne oprogramowanie na urządzenia elektroniczne).
 3. systemy znaków przestrzenno-dotykowych
   klocki słowne Premacka;
   alfabet Lorma (system znaków dotykowych na dłoni).
Młoda kobieta i młody mężczyzna siedzą na przeciwko siebie, pokazują sobie znaki języka migowego

Warto wiedzieć, że nie ma uniwersalnej metody komunikacji. Terapeuta w doborze systemu AAC powinien kierować się zasadą indywidualności. Wybór najkorzystniejszej metody zależy od predyspozycji danej osoby i od poziomu jej kompetencji. Musimy zwrócić uwagę na to, czy pacjent dobrze słyszy i widzi. Ważne jest, czy jego sprawność fizyczna i manualna pozwolą na wykonywanie gestów i ruchów – zwracamy uwagę na napięcie mięśniowe. Dodatkowo należy ocenić możliwości intelektualne, pamięciowe i emocjonalne.

Jeśli pacjentem jest dziecko, to od samego początku warto zaangażować rodzica w proces terapeutyczny, ponieważ sytuacje z życia codziennego są tymi, które najlepiej zachęcają do rozwijania ekspresji komunikacyjnej.

Co zyskuje pacjent?

 Umiejętność komunikowania swoich potrzeb;
 Zrozumienie = bezpieczeństwo;
 Samodzielność i niezależność;
 Rozwój poznawczy – nabywanie wiedzy i nowych umiejętności;
 Umacnianie więzi z najbliższymi;
 Możliwość nawiązywania nowych relacji;
 Uczestnictwo w życiu społecznym;
 Ogólne polepszenie jakości życia;
 Zwiększenie motywacji i pewności siebie.

Grupa dzieci stoi obok siebie, są uśmiechnięci i zadowoleni, wsród nich znajduję się dziecko na wózku inwalidzkim.
Wizyta online jutro!
70
Godzina
Wizyta online jutro!
100
Godzina
Podobne artykuły
Umawianie wizyt

Trening słuchowy Neuroflow ATS

Logopeda to zawód wymagający ciągłego doszkalania się. Logopedia natomiast jest wieloaspektową dziedziną z pogranicza medycyny, pedagogiki i psychologii.…


Justyna Gotthardt
14.09.2021
Czytaj więcej
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Jak nauczyć się mówić R?

Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się w mowie późno, bo…


Paulina Żurawska
17.09.2021
Czytaj więcej
Logopeda i Pacjent

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych

Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu logopedycznym podsumowującym rok szkolny lub cykl zajęć specjalistycznych?


Paulina Żurawska
16.06.2021
Czytaj więcej