Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Opóźniony rozwój mowy – czy ustąpi sam?

 Na swojej logopedycznej drodze spotykam wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem mowy swojej pociechy. Rodzice często słyszą: ’’Przejdzie samo, nie panikuj, wyrośnie z tego.’’ – więc postanawiają poczekać. Nasuwa się jednak pytanie: czy na pewno postępują właściwie?

Osoby niemające styczności z terapią dzieci odbierają dzisiejszych rodziców jako nadwrażliwych, zbyt roszczeniowych, tracących czas i pieniądze na zbędne terapie swoich maluchów. Zgodzę się, że w niektórych przypadkach mamy styczność z wygórowanymi ambicjami rodziców względem swojego 2-3 letniego dziecka. Jednak należy mieć na uwadze środowisko, w jakim dziecko jest wychowywane.

Łatwo jest zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 20-30 lat uległo ono zmianie. Zmiany, których doświadczamy, mają często bardzo niekorzystny wpływ na rozwój mowy dziecka. Kiedy rodzic podejrzewa problem z mową swojej pociechy, powinien jak najszybciej udać się do logopedy!

Mały chłopiec z <strong>opóźnionym rozwojem mowy</strong> w <strong>gabinecie logopedycznym</strong>

Teoria opóźnionego rozwoju mowy 

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją od najbliższego otoczenia, najczęściej od rodziców lub dziadków. Na początku opiera się na naśladownictwie. Wielokrotne powtarzane nazwy przedmiotów w obecności dziecka, zostawiają swoiste słuchowe ślady w jego mózgu. W rozwoju mowy wyróżniamy następujące okresy [1]:

Z reguły w wieku 3 lat dziecko potrafi wymówić poprawnie wszystkie samogłoski z wyjątkiem nosowych i dziąsłowych. Ten okres to „złoty czas” zwiększenia zasobu słownictwa. Słuch fonematyczny w tym wieku powinien być na tyle sprawny, aby dziecko wiedziało, jak dana głoska powinna brzmieć. Według obowiązujących norm dziecko 20-24 miesięczne powinno posługiwać się 70-100 słowami i tworzyć wypowiedzi dwuwyrazowe, typu „lala a– a”, „tata bum–bum”.

Jeżeli dziecko dwuletnie posługuje się zaledwie trzema słowami, trzeba je poddać obserwacji logopedycznej. W przypadku każdego zdrowego dziecka rozwój mowy powinien przebiegać harmonijnie, dając mu poczucie bezpieczeństwa, poprzez zrozumienie jego potrzeb przez otoczenie,  a w późniejszym czasie przeżyć i stanów psychicznych.  Stąd prośba do rodziców:

Wskazówki dla rodziców jak wspierać rozwój mowy dziecka: 

Dlaczego moje dziecko nie mówi ?

Przyczyn braku mowy u dzieci 2-3 letnich jest wiele, a możemy do nich zaliczyć[2]

Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy?

Kilka mitów na temat mowy dzieci:

„Moje dziecko nie chce mówić” Nauka mowy to naturalny proces biologiczny tak jak nauka pełzania, chodzenia i siedzenia.

„Moje dziecko nie jest gotowe, aby mówić’’ Naturalnym odruchem każdego dziecka, jeżeli nie ma dodatkowych problemów rozwojowych, jest rozpoczęcie mówienia. Jeżeli dziecko nie mówi do 3 r.ż, to kiedy będzie na to gotowe?

„Chłopcy zaczynają mówić po 3 r.ż‘’ Wszystkie dzieci przechodzą takie same fazy rozwoju, które nie są w żaden sposób uzależnione od płci. 

Jeżeli mamy choć najmniejsze wątpliwości odnośnie rozwoju mowy naszego dziecka, powinniśmy zgłosić się do logopedy, który pomoże zaplanować przebieg terapii logopedycznej po zdiagnozowaniu zaburzenia.


[1] D.Larysz J.Skibska.,2012. Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka. Bielsko-Biała,Wydawnictwo Naukowe ATH,str.25-26.

[2] G.Jastrzębowska., 1997. Istota i klasyfikacja opóźnień rozwoju mowy . Opole, Uniwersytet Opolski, str. 75-77.

Udostępnij
Dobry logopeda
Karolina Pieron
Mazańcowice
Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: