Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test wiedzy – audiologia i surdologopedia

25 maja 2021

Surdologopedia jest specjalizacją logopedii, która związana jest z diagnozą i terapią zaburzeń słuchu oraz zaburzeń logopedycznych, które wywołane są patologiami słuchu. Ściśle odwołuje się do wiedzy z zakresu audiologii. Warto, aby nie tylko surdologopedzi posiadali wiedzę z zakresu audiologii i surdologopedii, ale żeby każdy logopeda znał chociaż podstawowe informacje z tych dziedzin. Nasz test umożliwia sprawdzenie poziom swojej wiedzy oraz skontrolowanie, co warto jeszcze powtórzyć.

111
Created on

TEST WIEDZY Z ZAKRESU AUDIOLOGII I SURDOLOGOPEDII

1 / 25

Co może być konsekwencją wystąpienia zaburzeń słuchu fonemowego?

2 / 25

Jak nazywa się właściwy narząd słuchu?

3 / 25

Jak nazywamy właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazu, w którym występuje dany fonem?

4 / 25

Czym jest słuch fonemowy?

5 / 25

Jakie problemy w funkcjonowaniu powoduje lewostronne uszkodzenie ucha?

6 / 25

Płyn którego z narządów wprawiają w ruch drgania kosteczek słuchowych?

7 / 25

Które z wymienionych zaburzeń nie towarzyszy prawostronnemu uszkodzeniu słuchu?

8 / 25

Co potrafią robić głuche niemowlęta?

9 / 25

Czym jest otoskleroza?

10 / 25

Jakie czynniki warunkują indywidualną wrażliwość na wystąpienie pohałasowego uszkodzenia słuchu?

11 / 25

Która z kosteczek słuchowych jest najmniejsza?

12 / 25

Co może być skutkiem nadmiernego hałasu?

13 / 25

Który z wymienionych czynników może doprowadzić do wystąpienia niedosłuchu?

14 / 25

Jaki jest zakres ubytku słuchu w stopniu normatywnym?

15 / 25

Zaburzenia jakich składników mowy występują przy niedosłuchu ślimakowym i pozaślimakowym?

16 / 25

Co nie jest powodem wystąpienia niedosłuchu centralnego?

17 / 25

Jakie wyróżniamy typy uszkodzeń słuchu w surdologopedii?

18 / 25

Jak inaczej nazywany jest czuciowo-nerwowy typ niedosłuchu?

19 / 25

Jakie są funkcje surdologopedii?

20 / 25

Jak w surdologopedii nazywa się osobę, która bez użycia wspomagania technicznego nie jest w stanie odbierać (słyszeć i rozumieć) głośno emitowanych dźwięków mowy?

21 / 25

Uszkodzenie słuchu, które wystąpiło po 5. roku życia nazywamy w surdologopedii:

22 / 25

Która z wymienionych odpowiedzi jest determinantem wystąpienia zaburzeń mowy u osoby niedosłyszącej/słabosłyszącej?

23 / 25

Czym nie zajmuje się surdologopeda?

24 / 25

Jaki jest naukowy status surdologopedii?

25 / 25

Czym – spośród wymienionych – nie zajmuje się surdologopedia?

Your score is

The average score is 60%

0%

1. Czym – spośród wymienionych – nie zajmuje się surdologopedia?

a) pracą nad usuwaniem zaburzeń głosu

b) usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem wzroku

c) w przypadku braku lub utraty mowy – nauką lub jej kształtowaniem

2. Jaki jest naukowy status surdologopedii?

a) funkcjonuje w oderwaniu od innych nauk

b) jest autonomiczna

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

3. Czym nie zajmuje się surdologopeda?

a) przeprowadzaniem diagnozy słuchu za pomocą otoskopu (wziernikowaniem)

b) pomocą i poradnictwem rodzinie osoby z zaburzeniami słuchu i mowy

c) pracą z dzieckiem słyszącym/niedosłyszącym

4. Która z wymienionych odpowiedzi jest determinantem wystąpienia zaburzeń mowy u osoby niedosłyszącej/słabosłyszącej?

a) środowisko rodzinne (słyszące lub niesłyszące)

b) stopień i rodzaj uszkodzenia słuchu

c) poziom rozwoju intelektualnego

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

5. Uszkodzenie słuchu, które wystąpiło po 5. roku życia nazywamy w surdologopedii:

a) prelingwalnym

b) perilingwalnym

c) postlingwalnym

6. Jak w surdologopedii nazywa się osobę, która bez użycia wspomagania technicznego nie jest w stanie odbierać (słyszeć i rozumieć) głośno emitowanych dźwięków mowy?

a) osoba głucha

b) osoba głuchoniema

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

7. Jakie są funkcje surdologopedii?

a) teoretyczna i prognostyczna

b) praktyczna i usługowa

c) teoretyczna, praktyczna, prognostyczna i usługowa

d) praktyczna, teoretyczna i usługowa

8. Jak inaczej nazywany jest czuciowo-nerwowy typ niedosłuchu?

a) sensoryczny

b) nadawczy

c) centralny

d) odbiorczy

9. Jakie wyróżniamy typy uszkodzeń słuchu w surdologopedii?

a) przewodzeniowy i nadawczy

b) odbiorczy, centralny i nadawczy

c) centralny, odbiorczy, przewodzeniowy i mieszany

d) przewodzeniowy, centralny, nadawczy i mieszany

10. Co nie jest powodem wystąpienia niedosłuchu centralnego?

a) uszkodzenia błony bębenkowej

b) uszkodzenia pnia mózgu

c) zuszkodzenia ośrodków korowych

11. Zaburzenia których składników mowy występują przy niedosłuchu ślimakowym i pozaślimakowym?

a) fonetyki

b) gramatyki

c) leksyki

d) odpowiedzi a, b i c są poprawne

12. Jaki jest zakres ubytku słuchu w stopniu normatywnym?

a) od 0 do ok. 60 dB

b) od 0 do ok. 20 dB

c) od 0 do 5 dB

d) od 0 do 40 dB

13. Który z wymienionych czynników może doprowadzić do wystąpienia niedosłuchu?

a) zatkanie zewnętrznego przewodu słuchowego

b) ekspozycje na zbyt niskie ciśnienie

c) zaburzenia równowagi

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

14. Co może być skutkiem nadmiernego hałasu?

a) mikrourazy kosteczek słuchowych

b) degradacja neuronów odpowiedzialnych za odbiór dźwięku i przesyłanie go do mózgu

c) odpowiedzi a i b są poprawne

15. Która z kosteczek słuchowych jest najmniejsza?

a) młoteczek

b) strzemiączko

c) kowadełko

16. Jakie czynniki warunkują indywidualną wrażliwość na wystąpienie pohałasowego uszkodzenia słuchu?

a) warunki środowiskowe

b) geny

c) stan zdrowia pacjenta

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

17. Czym jest otoskleroza?

a) urazem spowodowanym przez zatkanie przewodu słuchowego woskowiną

b) urazem kosteczek słuchowych

c) zaburzeniami mikrokrążenia ucha wewnętrznego

18. Co potrafią robić głuche niemowlęta?

a) gaworzyć

b) głużyć

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

19. Które z wymienionych zaburzeń nie wynika z prawostronnego uszkodzenia słuchu?

a) zaburzenie rozwoju mowy

b) problemy z percepcją muzyczną

c) kłopoty z czytaniem

d) trudności z utrzymaniem uwagi słuchowej

20. Płyn którego z narządów wprawiają w ruch drgania kosteczek słuchowych?

a) ślimaka

b) błony bębenkowej

c) nerwu słuchowego

21. Jakie problemy w funkcjonowaniu powoduje lewostronne uszkodzenie ucha?

a) trudności z kontrolowaniem emocji

b) kłopoty z pisaniem

c) wystąpienie niepłynności mowy

d) problemy z nauką przedmiotów ścisłych

22. Czym jest słuch fonemowy?

a) synonimem słuchu fizjologicznego

b) zdolnością rozróżniania głosek podobnie brzmiących

c) umiejętnością odróżniania głosek brzmiących prawidłowo od brzmiących nieprawidłowo

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

23. Jak nazywamy właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazu, w którym występuje dany fonem?

a) cecha relewantna

b) cecha dystynktywna

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

24. Jak nazywa się właściwy narząd słuchu?

a) narząd Meissnera

b) narząd Broki

c) narząd Cortiego

d) narząd Wernikego

25. Co może być konsekwencją wystąpienia zaburzeń słuchu fonemowego?

a) wystąpienie słabego zasobu leksykalnego

b) problem z przyswajaniem języków obcych

c) trudność z zapisywaniem wyrazów i zdań ze słuchu

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

Poprawne odpowiedzi:

1b, 2b, 3a, 4d, 5c, 6a, 7c, 8d, 9c, 10a, 11d, 12b, 13a, 14c, 15b, 16d, 17b, 18b, 19b, 20a, 21a, 22b, 23c, 24c, 25d

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Podobne artykuły
Umawianie wizyt

Trening słuchowy Neuroflow ATS

Logopeda to zawód wymagający ciągłego doszkalania się. Logopedia natomiast jest wieloaspektową dziedziną z pogranicza medycyny, pedagogiki i psychologii.…

badanie słuchu
dla logopedy
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Czym charakteryzują się zaburzenia przetwarzania słuchowego? Są to trudności dotyczące zachowań słuchowych występujące pomimo prawidłowej budowy…

wada słuchu
zaburzenia przetwarzania słuchowego
Czytaj
Umawianie wizyt

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego? Za odbieranie bodźców dźwiękowych z otoczenia odpowiedzialna jest percepcja słuchowa – jedna…

badanie słuchu
terapia logopedyczna
Czytaj
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy