Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Autyzmu – kompleksowe podejście

Autyzm

Termin Autyzm pochodzi od greckiego słowa autos (sam) – oznacza zamknięcie się we własnym świecie, rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego, stereotypowe zachowania i dysharmonię rozwoju poznawczego. Często u osób autystycznych można zauważyć problemy z mową – całkowity jej brak lub mocno opóźniony rozwój. Rozpoczynając terapię z dzieckiem autystycznym, musimy ocenić skalę poziomu zaburzenia. Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, dotyczy całego rozwoju psychoruchowego dziecka – ujawnia się przed 36 miesiącem życia. Najczęściej po okresie prawidłowego rozwoju dziecka następuje regres, który najszybciej możemy zauważyć w próbach nawiązania komunikacji z dzieckiem.

Terapia i diagnoza

Przez wiele lat utrzymywano, że dzieci z autyzmem w niewielkim stopniu korzystają z oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych. Obecnie możemy zauważyć, że wczesna diagnoza i prawidłowo ukierunkowana terapia mają pozytywny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Proces diagnozy jest bardzo skomplikowany, ponieważ ograniczona komunikacja z dzieckiem nie pozwala nam na uzyskanie wszystkich informacji. U młodszych dzieci możemy domniemywać, czy zachowanie podczas badań jest oznaką zaburzenia, czy też wynika z innych przyczyn. 

Diagnoza logopedyczna dziecka z autyzmem obejmuje szczegółową analizę zachowań i możliwości komunikacyjnych biorąc pod uwagę zdolności językowe, pragmatyczne, fonologiczne, semantyczne, a także wszystkie próby komunikacji pozawerbalnej. Prawidłowo przeprowadzona, powinna pokazać na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko. Dokonując diagnozy logopedycznej  dziecka z autyzmem powinniśmy pamiętać, że duży wpływ na obraz zaburzeń komunikacji mają ograniczenia wynikające z uszkodzeń układu nerwowego oraz znaczna liczba dodatkowych mechanizmów takich jak:

Interwencja logopedyczna powinna łączyć ze sobą zrozumienie istoty autyzmu z wdrożeniem najlepszych praktyk oraz utworzenie indywidualnego programu opartego na szczegółowej analizie poziomu funkcjonowania dziecka.  Dobór terapii uzależniony jest od wieku dziecka i głębokości zaburzenia. Najważniejszym wspólnym celem terapeutów osób z autyzmem jest wdrożenie ich do środowiska społecznego, dlatego terapia powinna mieć charakter długoterminowy, perspektywiczny, wielomodalny. Dużym wyzwaniem dla terapeutów jest rozwinięcie zachowań werbalnych, które umożliwiają porozumiewanie się.

Program stymulujący mowę dziecka powinien uwzględniać:

Dłonie trzymające puzzle, symbol złożonego problemu <strong>autyzm</strong>u

Komunikacja alternatywna

Rozpoczynając terapię z dzieckiem z autyzmem, należy pamiętać, że mimo odpowiedniej socjalizacji nasi pacjenci mogą mieć problem z tworzeniem mowy, a AAC stanowi dla nich ogromną pomoc. Najczęściej stosowanymi metodami są: Manualne Torowanie Głosek, Metoda Dyna Lingua M.S. oraz metody behawioralne. Każdy z tych programów posiada wskazania do rozwoju zachowań komunikacyjnych dzieci w postaci mowy werbalnej. Prowadzenie terapii uzależnione jest od determinacji dziecka, umiejętności, a także zaangażowaniu rodziców. Popularne są też metody opierające się na fotogramach, piktogramach – PIC, PCS, system Makaton oraz Ułatwiona Komunikacja.

Ważne:

Skuteczny program terapeutyczny dziecka ze spektrum autyzmu ma charakter całościowy. Redukcji powinny ulec zaburzenia percepcji i dysharmonie rozwojowe. Integracja bodźców i wsparcie kompetencji społecznych jest podstawowym i najbardziej oczekiwanym rezultatem.

Udostępnij
Dobry logopeda
Karolina Pieron
Mazańcowice
Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: