Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek [f, v, x] oraz [l], braku automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej

event type Szkolenie
28.11.2020 09:00
Warszawa
event price 350 zł
autyzm
dyslalia
choroby neurologiczne
jąkanie i mowa bezładna

Temat: Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek [f, v, x] oraz [l], braku automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej

Prowadzący: dr Iwona Michalak-Widera

 

Szkolenie skierowane jest do logopedów. Tematyka obejmuje specyfikę takich zaburzeń jak: niewłaściwa artykulacja głosek [f, v, x], lambdacyzm, tachylalia oraz zaburzenia kinestezji artykulacyjnej. Zapraszamy!

Udostępnij