Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test wiedzy – podstawy fonetyki i fonologii

26 lipca 2021

Podstawy fonetyki i fonologii łączą się z początkiem studiów logopedycznych, kiedy to studenci dopiero wykształcają w sobie wyobraźnię wymawianiową. Informacje z tego zakresu, a szczególnie zdolność transkrypcji fonetycznej tekstów, stanowią podwalinę do płynnej charakterystyki poszczególnych głosek. Również tych artykułowanych w sposób nieprawidłowy.

197
Created on

TEST - PODSTAWY FONETYKI I FONOLOGII

1 / 26

Proszę wskazać prawidłowy zapis

2 / 26

Proszę wskazać błędny zapis

3 / 26

Który zestaw spółgłosek zawiera wyłącznie spółgłoski środkowojęzykowe?

4 / 26

Która para spółgłosek różni się wyłącznie miejscem artykulacji?

5 / 26

Która para spółgłosek różni się wyłącznie udziałem/brakiem udziału więzadeł głosowych w realizacji?

6 / 26

Bezdźwięczna, ustna, szczelinowa, przedniojęzykowo-zębowa, zmiękczona: w którym wyrazie występuje głoska, której opis zaprezentowano?

7 / 26

Dźwięczna, ustna, twarda, zwarto-wybuchowa, przedniojęzykowo-zębowa: jakiej spółgłoski to opis?

8 / 26

Który zapis prezentuje prawidłową wymowę zestawienia kosz malin w wymowie warszawskiej?

9 / 26

W jaki sposób realizowana jest głoska [s]?

10 / 26

Który z wymienionych zbiorów składa się wyłącznie ze spółgłosek wargowo-zębowych?

11 / 26

Podziału na jakie głoski dokonujemy pod względem kryterium ruchu podniebienia miękkiego?

12 / 26

Które kryterium należy do kryteriów charakterystyki spółgłosek?

13 / 26

Tylna, średnia, dźwięczna – której samogłoski dotyczy ten opis?

14 / 26

Przednia, wysoka, płaska – której samogłoski dotyczy ten opis?

15 / 26

Które kryterium nie należy do kryteriów charakterystyki samogłosek?

16 / 26

Czym jest dyftong?

17 / 26

Jakie aparaty wchodzą w skład narządów mowy?

18 / 26

Które głoski w języku polskim są ośrodkami sylab?

19 / 26

Który zapis przedstawia podział wyrazu chrząszcz na sylaby?

20 / 26

W którym przykładzie zachowano zgodność ilościową liter i głosek, ale nie zachowano jakościowej?

21 / 26

Która z wymienionych cech nie dotyczy głoski?

22 / 26

Jak nazywa się ostatnia faza artykulacyjna głoski?

23 / 26

Czego w języku polskim jest najwięcej?

24 / 26

Jak zachowują się spółgłoski znajdujące się w wygłosie absolutnym?

25 / 26

Jakim rodzajem wymowy jest wymowa krakowsko-poznańska?

26 / 26

Która z wymienionych cech nie dotyczy głoski?

Your score is

The average score is 51%

0%

 1. Która z wymienionych cech nie dotyczy głoski?
  a) jest najmniejszym elementem mowy, który można wyodrębnić słuchowo
  b) jest pojęciem abstrakcyjnym, wzorcem wymowy, jej różne realizacje
  nazywamy allofonami
  c) jej graficzną reprezentacją jest litera
  d) nie ma własnego znaczenia, ma stały zestaw cech akustyczno-
  artykulacyjnych
 2. Jak nazywa się ostatnia faza artykulacyjna głoski?
  a) zestęp
  b) zakończenie
  c) następ
  d) finał
 3. Czego w języku polskim jest najwięcej?
  a) liter
  b) dwuznaków
  c) spółgłosek
  d) głosek
 4. Jak zachowują się spółgłoski znajdujące się w wygłosie absolutnym?
  a) spółgłoski dźwięczne pozostają dźwięczne, a bezdźwięczne
  udźwięczniają się
  b) pozostają niezmienione
  c) spółgłoski dźwięczne ubezdźwięczniają się, a bezdźwięczne
  udźwięczniają się
  d) spółgłoski bezdźwięczne pozostają niezmienione, a dźwięczne
  ubezdźwięczniają się
 5. Jakim rodzajem wymowy jest wymowa krakowsko-poznańska?
  a) wymową udźwięczniającą wygłos (niebędący przyimkiem) przed
  wyrazem o nagłosie bezdźwięcznym
  b) wymową polegającą na dźwięcznym wymawianiu grup spółgłoskowych
  typu [tv]
  c) wymową, w obrębie której realizuje się n tylnojęzykowe [ŋ] przed
  głoskami [ś] i [ź]
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 6. Czym jest dyftong?
  a) dwuznakiem, np. dz
  b) geminatą, np. [•n]
  c) dwugłoską, np. [eu]
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 7. Jakie aparaty wchodzą w skład narządów mowy?
  a) oddechowy
  b) artykulacyjny
  c) fonacyjny
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 8. Które głoski w języku polskim są ośrodkami sylab?
  a) samogłoski
  b) spółgłoski
  c) półsamogłoski
  d) sonanty
 9. Który zapis przedstawia podział wyrazu chrząszcz na sylaby?
  a) ch-rz-ą-sz-cz
  b) chrząszcz
  c) chrzą-szcz
  d) c-h-r-z-ą-s-z-c-z
 10. W którym przykładzie zachowano zgodność ilościową liter i głosek, ale
  nie zachowano jakościowej?
  a) sierp [śerp]
  b) gorąco [gorõnco]
  c) malarz [malaš]
  d) państwo [pãĩ ̯stfo]
 11. Które kryterium nie należy do kryteriów charakterystyki samogłosek?
  a) pionowy ruch języka
  b) kształt warg
  c) miejsce artykulacji
  d) stopień opuszczenia żuchwy
 12. Przednia, wysoka, płaska – której samogłoski dotyczy ten opis?
  a) [u]
  b) [a]
  c) [y]
  d) [e]
 13. Tylna, średnia, dźwięczna – której samogłoski dotyczy ten opis?
  a) [o]
  b) [i]
  c) [e]
  d) [u]
 14. Które kryterium należy do kryteriów charakterystyki spółgłosek?
  a) kształt warg
  b) sposób artykulacji
  c) poziomy ruch języka
  d) stopień opuszczenia żuchwy
 15. Podziału na jakie głoski dokonujemy pod względem kryterium ruchu
  podniebienia miękkiego?
  a) twarde, miękkie i zmiękczone
  b) wybuchowe, trące, przytarte i półotwarte
  c) ustne i nosowe
  d) twarde i miękkie
 16. Który z wymienionych zbiorów składa się wyłącznie ze spółgłosek wargowo-zębowych?
  a) [p], [p’], [b], [b’], [t], [t’], [d], [d’]
  b) [k], [g], [χ]
  c) [v], [f], [v’], [f’]
  d) [m], [n], [ń], [ŋ]
 17. W jaki sposób realizowana jest głoska [s]?
  a) szczelinowy
  b) zwarto-wybuchowy
  c) zwarto-szczelinowy
  d) nosowy
 18. Który zapis prezentuje prawidłową wymowę zestawienia
  kosz malin w wymowie warszawskiej?
  a) [koš mal’in]
  b) [kož mal’ĩn]
  c) [kož malin]
  d) [koš mal’ĩn]
 19. Dźwięczna, ustna, twarda, zwarto-wybuchowa, przedniojęzykowo-
  zębowa: jakiej spółgłoski to opis?
  a) [d’]
  b) [t]
  c) [d]
  d) [č]
 20. Bezdźwięczna, ustna, szczelinowa, przedniojęzykowo-zębowa,
  zmiękczona: w którym wyrazie występuje głoska, której opis
  zaprezentowano?
  a) świnia
  b) patos
  c) kołchoz
  d) sinus
 21. Która para spółgłosek różni się wyłącznie udziałem/brakiem udziału
  więzadeł głosowych w realizacji?
  a) [b]/[b’]
  b) [b]/[p]
  c) [b]/[t]
  d) [b]/[d]
 22. Która para spółgłosek różni się wyłącznie miejscem artykulacji?
  a) [n]/[ń]
  b) [n]/[t]
  c) [n]/[d]
  d) [n]/[g]
 23. Który zestaw spółgłosek zawiera wyłącznie spółgłoski
  środkowojęzykowe?
  a) [m], [p], [b]
  b) [ź], [s], [ń]
  c) [ć], [ś], [z]
  d) [ś], [ć], [ń]
 24. Proszę wskazać błędny zapis.
  a) [mãma]
  b) [mã•na]
  c) [pã•na]
  d) [p’iana]
 25. Proszę wskazać prawidłowy zapis.
  a) [stšebžešyn]
  b) [ščebžešyn]
  c) [ščebžešỹn]
  d) [ščebžešỹń]

Poprawne odpowiedzi: 1b,2a,3d,4d,5b,6c,7d,8a,9b,10d,11c,12c,13a,14b,15c,16c,17a,18d,19c,20d,21b,22a,23d,24d,25c

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Dobry logopeda

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy