Logopeda: kielce, bilcza

Nie znaleźliśmy specjalistów w okolicy miejscowości kielce, bilcza.
Sprawdź specjalistów z Twojej okolicy.
Zobacz również specjalistów z Twojej okolicy.
afazja rozwojowa u dzieci
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
60 zł

Jestem absolwentką studiów Pedagogicznych na kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną , ukończyłam je na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Kielcach. Pragnąc rozwijać się oraz poszerzać swoją wiedzę i pasję do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi wybrałam kierunek Pedagogika z logopedią na Staropolskiej Szkołę Wyższej tam obroniłam tytuł Magistra. Kolejnym moim wyzwaniem były studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek Neurologopedia z Audiologią i foniatrią.

Czytaj więcej o Paulina Nowak
afazja i dyzartria
terapia pacjentów w chorobach neurologicznych
terapia wcześniaków i niemowląt
80 - 100 zł

Jestem neurologopedą i filologiem polskim. W sferze moich zainteresowań znajduje się wczesna interwencja logopedyczna- niemowlęta, zaburzenia odruchów, opóźniony rozwój mowy oraz terapia afazji u dzieci i dorosłych. Zajmuję się także terapią zaburzeń systemu języka u dorosłych po urazach. Terapię prowadzę w domu pacjenta, dzięki temu mogę dostosować swój grafik.

Czytaj więcej o Kinga Rzuchowska
autyzm/zespół Aspergera
dyslalia
terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną
80 zł

Jestem neurologopedą, a także: oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym w zakresie pracy z osobami z ASD i ZA, terapeutą ręki. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów, wciąż podnosząc swój warsztat pracy. W terapii skupiam się na holistycznym podejściu do pacjenta - stosuję elementy zabawy w pracy z dziećmi, u dorosłych skupiam się na aspektach ważnych dla nich w ich codziennym życiu. Prowadzę zajęcia także z osobami po wypadkach komunikacyjnych. Zapraszam!

Czytaj więcej o Małgorzata Angielska
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
rotacyzm
80 zł

Jestem logopedą w trakcie specjalizacji z neurologopedii. W swojej pracy wykorzystuję między innymi elektrostymulację, terapię ręki oraz naukę czytania metodą symultaniczo-sekwenyjną, jako skuteczne metody wspomagające terapię logopedyczną. Podstawą jest dla mnie indywidualne, holistyczne podejście do każdego pacjenta.

Czytaj więcej o Paulina Łataś
terapia pacjentów w chorobach neurologicznych
terapia wcześniaków i niemowląt
wady i zespoły genetyczne
70 zł

Jestem neurologopedą, pracuję z niemowlętami i starszymi dziećmi. Praktykę zawodową zdobywałam pracując w ośrodkach dziennej rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w poradniach logopedycznych. Posiadam uprawnienia instruktorskie i uczę rodziców masażu metodą Shantala.

Czytaj więcej o Magdalena Śliwak
Nie znalazłeś odpowiedniego specjalisty?
Wypróbuj konsultacje online!
Sprawdź wolne terminy