Umawianie wizyty
ul. 1 Maja 72

Kielce,
świętokrzyskie

Paulina Łataś
Logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki

Jestem logopedą w trakcie specjalizacji z neurologopedii. W swojej pracy wykorzystuję między innymi elektrostymulację, terapię ręki oraz naukę czytania metodą symultaniczo-sekwenyjną, jako skuteczne metody wspomagające terapię logopedyczną. Podstawą jest dla mnie indywidualne, holistyczne podejście do każdego pacjenta.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja rozwojowa u dzieci

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

afazja i dyzartria

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

mózgowe porażenie dziecięce

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

trudności w czytaniu i pisaniu

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Neurologopedia - Uniwersytet Śląski w Katowicach;
Logopedia - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
Filologia polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.