Umawianie wizyty
w trakcie 0

Żagań,
lubuskie

Renata Dziurdzia-Pernal
Logopeda, neurologopeda, oligofrenologopeda

Logopeda i Neurologopeda dyplomowany
Provider Neuroflow ATS
Oligofrenopedagog

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(100 zł)

wizyta online
(60 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja rozwojowa u dzieci

opóźniony rozwój mowy

zaburzenia przetwarzania słuchowego

afazja i dyzartria

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

dyslalia

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

mutyzm

rotacyzm

seplenienie

terapia FAS

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

terapia wcześniaków i niemowląt

trudności w czytaniu i pisaniu

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow
Historia edukacji
2017 — Humanistyczna Wyższa Szkoła Łużycka
oligofrenopedagogika
1999 — Specjalistyczne Studium Neurologopedii Lublin Fundacja Orator
Neurologopedia
1996 — Uniwersytet Wrocławski
Logopedia
1992 — Uniwersytet Zielonogórski
Filologia polska
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — Provider ATS Neuroflow
2015 — Nadwrażliwość orofacjalna
2009 — Emisja głosu
2008 — Badania słuchu Platformą Badania Zmysłów MIFiPS
2005 — Masaż Castillo Moralesa