Umawianie wizyty

Piotr Maga
Logopeda, logopeda artystyczny

Na co dzień zajmuję się terapią osób z zaburzeniami mowy lub czynności prymarnych (np. oddychanie, połykanie). Pracuję też nad emisją i higieną głosu. Doświadczenia nabywałem podczas praktyk w przedszkolu i ośrodku zdrowia. Obecnie kończę specjalizację z logopedii i nauczania języka polskiego jako obcego (pracuję z osobami wielojęzycznymi).

I gained my experience as an apprentice in kindergarten and health centre. Area of interest: speech pathology and therapy, vocal pedagogy, glottodidactics.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta online
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

emisja głosu

rotacyzm

afazja rozwojowa u dzieci

jąkanie i mowa bezładna

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

trudności w czytaniu i pisaniu

Edukacja:
Studia logopedyczne rozpocząłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie kontynuuję je na drugim stopniu w Katowicach i w Olsztynie. Doświadczenie rozwijam głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Biorę także udział w szkoleniach i konferencjach, żeby moja wiedza była aktualna i mogła przekładać się na praktykę pracy z pacjentem.
Historia edukacji
2020 — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Specjalność logopedyczna
2020 — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Logopedia kliniczna
2020 — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Ukończone kursy/szkolenia
2021 — Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk. Autyzm...
2021 — Wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni! Autyzm. Codzienność...
2021 — Wspieranie rozwoju mowy dziecka w dobie pandemii
2021 — Webinar Agnieszki Kaproń: Nie chce ćwiczyć. Od czego zacząć?
2021 — Warsztaty em. głosu: Mów tak, aby cię słyszano... dr Agnieszki Płusajskiej-Otto
2021 — Webinar instruktażowy InterACT
2020 — LogoLAB - Twój uczeń się jąka - to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć
2020 — Webinar LogoLAB z okazji ISAD 2020
2019 — Kurs interpretacji muzyki wokalnej dr Agnieszki Kołodziejczyk
2019 — Skuteczna komunikacja w kontekście EBP - Praktyki opartej na dowodach
2019 — Wzrastać (po)przez mówienie - Growth through speaking ISAD 2019
2018 — Kurs wokalny Aleksandry Zamojskiej: Technika i interpretacja
2018 — Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z...
2018 — Zaburzenia płynności mowy - Teoria i praktyka. III Edycja
Artykuły:
Opublikowane posty
Dziadkowie u logopedy
Nie, ten krótki tekst nie będzie poradnikiem dla dziadków, którzy przyprowadzają swoje wnuki na terapię…
Galeria: