Umawianie wizyty

Patrycja Dudek
Logopeda

Jestem logopedą i audiologiem. Prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią oraz z rotacyzmem w Studenckiej Poradni Logopedycznej. Cenię sobie dobry kontakt z pacjentem oraz współpracę z rodzicami. Staram się, żeby prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i jednocześnie satysfakcjonujące. Jestem osobą komunikatywną, cierpliwą i sumiennie wywiązuję się ze swoich obowiązków. Chętnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu stosowania nowatorskich metod i sposobów prowadzenia terapii.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta online
(70 zł)

Kalendarz:
Rodzaj wizyty: Wizyta online
Zakres usług:

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

emisja głosu

rotacyzm

trudności w czytaniu i pisaniu

Edukacja:
Historia edukacji
obecnie — Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Logopedia kliniczna, surdologopedia, studia magisterskie
2020 — Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Logopedia z audiologią, studia licencjackie
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — Dyslalia
2019 — Terapia dzieci z wadą słuchu
2019 — Opóźniony rozwój mowy