Umawianie wizyty
Rymanowska 16/18

Rzeszów,
podkarpackie

Magdalena Gomułka
Logopeda, neurologopeda, oligofrenologopeda, terapeuta ręki

Jestem neurologopedą oraz pedagogiem specjalnym. Na co dzień pracuję w przedszkolu z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzę terapię neurologopedyczną. W swojej pracy w głównej mierze mam styczność z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dziećmi ze spektrum autyzmu, jednak interesuję się również osobami dorosłymi, szczególnie terapią po udarach.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

autyzm/zespół Aspergera

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

afazja i dyzartria

dyslalia

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mózgowe porażenie dziecięce

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Jestem absolwentką studiów licencjackich o specjalności Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną oraz studiów magisterskich kierunku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe ze Spektrum Autyzmu oraz Neurologopedii. W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę o czytanie fachowej literatury oraz uczestnicząc w licznych szkleniach i kursach.
Historia edukacji
2020 — Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Neurologopedia ogólna i dziecięca
2019 — Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Logopedia
2018 — Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Przygotowanie pedagogiczne
2017 — Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Spektrum autyzmu. Diagnoza, terapia, edukacja
2015 — Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2013 — Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Ukończone kursy/szkolenia
2021 — Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Kinesiotaping medyczny
2020 — Metoda Strukturalna
2020 — Karta Oceny Czytania i Pisania
2020 — Karty Oceny Gotowości Szkolnej
2020 — Karty Rozwoju Psychoruchowego - Program Terapii
2020 — Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
2020 — Karty Oceny Zachowania i Emocji
2020 — Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
2020 — Trening Umiejętności Społecznych
2020 — Metoda Dobrego Startu - część praktyczna
2018 — Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs bazowy z zakresu SAZ
2018 — Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe
2018 — Masaż logopedyczny - podejście praktyczne
2017 — Terapia Ręki - I stopień
2016 — Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych
2016 — PECS - Poziom I
2016 — Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - 3 - 6 rok życia
2016 — Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - 1 - 3 rok życia
2012 — Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne