Umawianie wizyty
Górnośląska 41/2

Warszawa,
mazowieckie

Ludmiła Piechowska
Logopeda

Piosenkarka, artystka, pedagog śpiewu, logopeda, muzykoterapeuta, psycholog z powołania.
Logopeda prowadzący muzyczno-terapeutyczne zajęcia.
Od 1997 roku nauczam śpiewu własną metodą polegającą na doświadczeniu wokalistki estradowej od 1980 roku.
W 2019r. Założyła i prowadzi Integracyjne Studio muzyczno-logopedyczne "Bastet"
Od 2020 roku Magister Logopedii, muzykoterapeuta - prowadzi terapię logopedyczną bazując na działaniach muzyki i śpiewu na podopiecznego z problemami w mowie.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(60 zł)

wizyta online
(50 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

rotacyzm

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

dyslalia

mózgowe porażenie dziecięce

mutyzm

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Studia Muzyczno-Pedagogiczne
Studia Wokalne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Studia Podyplomowe Logopedia
Historia edukacji
2020 — Wyższa Szkoła Menedrzerska w Warszawie
Logopeda
1980 — Studia Wokalne
Artysta wokalista
1976 — Studia Muzyczno-Pedagogiczne
wychowawca w przedszkolu i szkole