Umawianie wizyty
Braille'a 2/1

Poznań,
wielkopolskie

Joanna Kaczor
Logopeda

Z wykształcenia jestem neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem w zakresie edukacji prozdrowotnej, ratownikiem medycznym, diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego oraz Providerem Metody Neuroflow. Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
gabinet
Cennik:

wizyta w gabinecie
(100 zł)

wizyta online
(100 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja rozwojowa u dzieci

opóźniony rozwój mowy

zaburzenia przetwarzania słuchowego

autyzm/zespół Aspergera

dyslalia

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

trudności w czytaniu i pisaniu

zespół Downa

Edukacja:
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe na kierunku Surdologopedia
Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
Studia podyplomowe na kierunku Logopedia
Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
Studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja prozdrowotna
Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo medyczne
Historia edukacji
2016 — Uni-Terra
Neurologopedia