Umawianie wizyty
Migdałowa 2a/1

Wrocław,
dolnośląskie

Dominika Makowska
Logopeda

Dominika Makowska - absolwentka Filologii Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia i studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie Łódzkim.

Na co dzień pracuje z dziećmi z problemami zaburzeń komunikacji i mowy (ORM, afazja, zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz wadami wymowy, a także z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego, wadami genetycznymi i mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

wizyta online
(60 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

jąkanie i mowa bezładna

mutyzm

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

trudności w czytaniu i pisaniu

Edukacja:
Dominika Makowska - absolwentka Filologii Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia i studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie Łódzkim.
Historia edukacji
2019 — Uniwersytet Łódzki
Neurologopedia
Ukończone kursy/szkolenia
2019 — Mutyzm wybiórczy