Umawianie wizyty

Agata Noszczak
Logopeda, neurologopeda, logopeda artystyczny

Logopeda, spec. neurologopedia oraz mgr "Artes Liberales", spec. język, komunikacja, idee. Doświadczenie w zawodzie zdobywane m.in. w: w fundacji Synapsis, Centrum Terapii "Szczęśliwe Dzieci", Uniwersytecie Warszawskim (autorskie zajęcia z emisji i higieny głosu), Fakty TVN. Zakres świadczonych usług (konsultacje i terapia logopedyczna): spektrum autyzmu, ORM, zaburzenia artykulacji, rehabilitacja głosu, emisja i higiena głosu, wczesne wspomaganie rozwoju, afazja, jąkanie.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta online
(60 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

trudności w czytaniu i pisaniu

Edukacja:
Logopeda, spec. neurologopedia oraz mgr "Artes Liberales", spec. język komunikacja, idee. Doświadczenie w zawodzie zdobywane m.in. w: w fundacji Synapsis, Centrum Terapii "Szczęśliwe Dzieci", Uniwersytecie Warszawski (autorskie zajęcia z emisji i higieny głosu), Fakty TVN. Zakres świadczonych usług (konsultacje i terapia logopedyczna): spektrum autyzmu, ORM, zaburzenia artykulacji, rehabilitacja głosu, emisja i higiena głosu, wczesne wspomaganie rozwoju, afazja, jąkanie.
Historia edukacji
2018 — Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański
logopedia, spec. neurologopedia
2016 — Uniwersytet Warszawski
"Artes Liberales" spec. język, komunikacja, idee
2014 — "La Sapienza" Università di Roma
filologia klasyczna
Galeria:
Wideo: