Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test – Wprowadzenie do logopedii i teorii zaburzeń mow …

20 lipca 2021

Wprowadzenie do logopedii oraz teoria zaburzeń mowy należą do grupy pierwszych przedmiotów, które realizowane są w programie studiów przyszłych logopedów. Warto sprawdzić, co z tej fundamentalnej wiedzy zapamiętaliśmy, a co warto jeszcze sobie przypomnieć.

212
Created on

Wprowadzenie do logopedii i teorii zaburzeń mowy

1 / 25

Które z zaburzeń prowadzi do rozpadu systemu komunikacyjnego?

2 / 25

Sensoryczna, Wernickego, Broki – to określenia której jednostki nozologicznej?

3 / 25

Czym zajmuje się gerontologopedia?

4 / 25

Jakie typy uwarunkowań komunikacyjnych wyróżnia Stanisław Grabias?
b) psychogenne, sytuacyjne, społeczne
c) kulturowe, psychogenne, sytuacyjne
d) socjolingwistyczne, pragmatyczne, psychogenne

5 / 25

Czym jest bilingwizm?

6 / 25

Czym jest ankyloglosja?

7 / 25

Która z wymienionych jednostek nozologicznych jest zaburzeniem płynności mowy?

8 / 25

Pracą nad jakim rodzajem rozszczepu nie zajmuje się logopeda?

9 / 25

Która z wymienionych jednostek nozologicznych nie jest związana z
mięśniami języka?

10 / 25

Któremu rodzajowi dysfonii mogą towarzyszyć tzw. guzki śpiewacze?

11 / 25

Jakie zaburzenie określa się mianem dysfagii?

12 / 25

Która subdyscyplina logopedii zajmuje się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami mowy i czynności prymarnych wywołanych chorobą nowotworową i/lub jej leczeniem?

13 / 25

Jakie czynniki mogą doprowadzić do wystąpienia jąkania?

14 / 25

Co należy do przyczyn wystąpienia dyzartrii?

15 / 25

Jak nazywa się zstępne stadium alalii?

16 / 25

Które procedury wchodzą w skład logopedycznego postępowania terapeutycznego?

17 / 25

Co nie jest subdyscypliną logopedii?

18 / 25

Co – poza analizą wyników badań specjalistycznych – składa się na interpretację w ogólnym modelu diagnozy?

19 / 25

Z jakich kroków składa się ogólny model diagnozy logopedycznej?

20 / 25

Jaką nauką nie jest logopedia?

21 / 25

Co nie jest składnikiem substancji suprasegmentalnej?

22 / 25

Jakie elementy możemy wyróżnić w poszczególnych komunikatach?

23 / 25

Co nie jest składnikiem mowy?

24 / 25

Jaka jest etymologia termin logopedia?

25 / 25

Czyja definicja logopedii jest definicją najważniejszą i powszechnie obowiązującą?

Your score is

The average score is 66%

0%

 1. Czyja definicja logopedii jest definicją najważniejszą i powszechnie obowiązującą?
  a) Leona Kaczmarka
  b) Teodozji Rittel
  c) taka definicja nie istnieje – każda definicja jest istotna, wnosi coś nowego i zwraca uwagę na dotąd niedostrzegane aspekty
  d) Stanisława Grabiasa
 2. Jaka jest etymologia terminu logopedia?
  a) łac. logo+pedia, czyli encyklopedia leksemów
  b) gr. logos+paideia, czyli wychowanie w słowie
  c) gr. locus+edia, czyli sztuka przemawiania publicznego
  d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
 3. Co nie jest składnikiem mowy?
  a) komunikat
  b) przekaz
  c) odbiór
  d) szum
 4. Jakie elementy możemy wyróżnić w poszczególnych komunikatach?
  a) formę językową
  b) treść (myśl)
  c) substancję (nośnik)
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 5. Co nie jest składnikiem substancji suprasegmentalnej?
  a) melodia
  b) sygnały
  c) akcent
  d) rytm
 6. Jaką nauką nie jest logopedia?
  a) ścisłą
  b) samodzielną
  c) teoretyczną
  d) praktyczną
 7. Z jakich kroków składa się ogólny model diagnozy logopedycznej?
  a) interpretacja – terapia – efekt
  b) badanie – efekt – terapia
  c) deskrypcja – interpretacja – efekt
 8. Co – poza analizą wyników badań specjalistycznych – składa się na interpretację w ogólnym modelu diagnozy?
  a) odpowiedzi b, c i d są poprawne
  b) diagnoza różnicowa
  c) rozpoznanie przypadku
  d) wywiad rodzinny
 9. Co nie jest subdyscypliną logopedii?
  a) wczesna interwencja logopedyczna
  b) gerontologopedia
  c) oligologopedia
  d) onkologopedia
 10. Które procedury wchodzą w skład logopedycznego postępowania
  terapeutycznego?
  a) usprawnianie mówienia, stabilizacja rozpadu
  b) budowanie kompetencji, usprawnienia czynności mówienia, stabilizacja
  rozpadu z odbudową mówienia i kompetencji
  c) usprawnianie kompetencji, stabilizacja czynności mówienia, odbudowa
  rozpadu ze stabilizacją kompetencji i mówienia
  d) budowanie kompetencji, stabilizacja rozpadu, usprawnianie czynności i
  kompetencji
 11. Jak nazywa się zstępne stadium alalii?
  a) prolalia
  b) echolalia
  c) dyslalia
  d) dyzartria
 12. Co należy do przyczyn wystąpienia dyzartrii?
  a) logoneuroza
  b) uszkodzenia ośrodka i neuronów połączonych z narządami mowy
  c) niedokształcenie mowy o typie afazji
  d) niepełnosprawność umysłowa
 13. Jakie czynniki mogą doprowadzić do wystąpienia jąkania?
  a) fizjologiczne i emocjonalne
  b) środowiskowe
  c) lingwistyczne
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 14. Która subdyscyplina logopedii zajmuje się diagnozą i terapią osób z
  zaburzeniami mowy i czynności prymarnych wywołanych chorobą
  nowotworową i/lub jej leczeniem?
  a) balbutologopedia
  b) glottodydaktyka
  c) onkologopedia
  d) surdologopedia
 15. Jakie zaburzenie określa się mianem dysfagii?
  a) zaburzenie słuchu fonemowego
  b) zaburzenie mięśni mimicznych
  c) zaburzenie oddychania torem nosowym
  d) zaburzenie połykania
 16. Któremu rodzajowi dysfonii mogą towarzyszyć tzw. guzki śpiewacze?
  a) organicznej
  b) czynnościowej
  c) psychogennej
  d) porażeniowej
 17. Która z wymienionych jednostek nozologicznych nie jest związana z mięśniami języka?
  a) mikroglosja
  b) afonia
  c) ankyloglosja
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 18. Pracą nad jakim rodzajem rozszczepu nie zajmuje się logopeda?
  a) rozszczepem podśluzówkowym
  b) rozszczepem wargi i podniebienia
  c) rozszczepem kręgosłupa
  d) rozszczepem wyrostka zębodołowego
 19. Która z wymienionych jednostek nozologicznych jest zaburzeniem
  płynności mowy?
  a) tachylalia
  b) jąkanie
  c) giełkot
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 20. Czym jest ankyloglosja?
  a) zaburzeniem językowym powodowanym przez wędzidełko językowe
  b) zaburzeniem językowym powodowanym przez wędzidełko wargi górnej
  c) zaburzeniem językowym powodowanym przez wędzidełko wargi dolnej
  d) zaburzeniem językowym powodowanym przez podniebienie miękkie
 21. Czym jest bilingwizm?
  a) wrodzonym rozdwojeniem języka
  b) opanowaniem dwóch języków w stopniu komunikacyjnym
  c) zaburzeniem mowy spowodowanym przez zabieg rozdwojenia języka
  d) rozszczepem języczka podniebienia miękkiego
 22. Jakie typy uwarunkowań komunikacyjnych wyróżnia Stanisław Grabias?
  a) społeczne, pragmatyczne, sytuacyjne
  b) psychogenne, sytuacyjne, społeczne
  c) kulturowe, psychogenne, sytuacyjne
  d) socjolingwistyczne, pragmatyczne, psychogenne
 23. Czym zajmuje się gerontologopedia?
  a) diagnozą i terapią mowy rozszczepowej
  b) diagnozą i terapią zaburzeń osób starszych i starzejących się
  c) diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy
  d) komunikacją osób niedowidzących
 24. Sensoryczna, Wernickego, Broki – to określenia której jednostki nozologicznej?
  a) bradylalii
  b) dyzartrii
  c) afazji
  d) dyslalii
 25. Które z zaburzeń prowadzi do rozpadu systemu komunikacyjnego?
  a) dysgrafia
  b) afonia
  c) giełkot
  d) schizofazja

Poprawne odpowiedzi: 1c,2b,3d,4d,5b,6a,7c,8a,9c,10b,11c,12b,13d,14c,15d,16a,17b,18c,19d,20a,21b,22a,23b,24c,25d

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Artykuły tego autora
Umawianie wizyt

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy