Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test wiedzy z anatomii głowy

23 lipca 2021

Podstawy anatomii należą do fundamentalnych informacji z zakresu wiedzy, która jest przekazywana studentom logopedii. Nasz test umożliwia sprawdzenie, co zapamiętaliśmy z czasu studiów, a co warto jeszcze powtórzyć.

351
Created on

Test wiedzy z anatomii głowy

1 / 25

Który z wymienionych mięśni należy do mięśni wewnętrznych języka?

2 / 25

Do czego przyczepiona jest nasada języka?

3 / 25

Z jakich kości składa się rusztowanie jamy ustnej?

4 / 25

Na czym polega pozycja spoczynkowa języka?

5 / 25

W jakim celu jama nosowa ma liczne naczynia krwionośne?

6 / 25

Co, z wymienionych, umożliwia otwieranie i zamykanie ust oraz wykonywanie ruchów bocznych żuchwy?

7 / 25

Który mięsień nie jest odpowiedzialny za unoszenie żuchwy?

8 / 25

Który nerw jest znieczulany przed zabiegami stomatologicznymi?

9 / 25

Jakie zatoki wyróżniamy w organizmie ludzkim?

10 / 25

Który mięsień warunkuje położenie wargi podczas picia z kubka?

11 / 25

Które węzły chłonne są odpowiedzialne za odpływ limfy z twarzy?

12 / 25

Z jakimi naczyniami okolic głowy łączy się żyła twarzowa?

13 / 25

Z jakich części składa się ucho zewnętrzne?

14 / 25

Które z wymienionych schorzeń nie należą do schorzeń ucha zewnętrznego?

15 / 25

Z czego składa się żuchwa?

16 / 25

Co nie wchodzi w skład dna dołu przedniego czaszki?

17 / 25

Które z wymienionych złamań dotyczy złamań sklepienia czaszki?

18 / 25

Która część mózgowia jest pierwszą widoczną częścią pnia mózgu widoczną podczas badania dorosłego człowieka (położona jest między środkowym a tylnym dołem czaszki)?

19 / 25

Który z wymienionych mięśni nie należy do mięśni szpary ust?

20 / 25

Co stanowi przednie ujście jamy ustnej?

21 / 25

Miejscem przejścia którego nerwu jest dół podskroniowy?

22 / 25

Jaki objaw kliniczny towarzyszy uszkodzeniu nerwu językowo- gardłowego (IX)?

23 / 25

Która grupa mięśni nie należy do mięśni głowy?

24 / 25

Z jakich części składa czaszka?

25 / 25

Która z wymienionych przestrzeni nie należy do przestrzeni głowy?

Your score is

The average score is 40%

0%

 1. Która z wymienionych przestrzeni nie należy do przestrzeni głowy?
  a) lewy oczodół
  b) nosogardziel
  c) dół skrzydłowo-podniebienny
  d) jama czaszki
 2. Co stanowi przednie ujście jamy ustnej?
  a) szpara ust
  b) cieśń gardzieli
  c) apeks
  d) dół podskroniowy
 3. Miejscem przejścia którego nerwu jest dół podskroniowy?
  a) nerwu szczękowego (V2)
  b) nerwu błędnego (X)
  c) nerwu twarzowego (VII)
  d) nerwu żuchwowego (V3)
 4. Jaki objaw kliniczny towarzyszy uszkodzeniu nerwu językowo-
  gardłowego (IX)?
  a) zanik mięśni języka
  b) zaburzenia mowy wynikające z niedowładu języka
  c) utrata smaku na tylnej 1/3 języka i czucia na miękkim podniebieniu
  d) całkowita utrata smaku
 5. Która grupa mięśni nie należy do mięśni głowy?
  a) grupa mięśni mimicznych
  b) grupa mięśni posturalnych w przedziałach powięzi
  c) grupa mięśni języka
  d) grupa mięśni żucia
 6. Z jakich części składa czaszka?
  a) z twarzoczaszki, żuchwy i sklepienia czaszki
  b) z podstawy czaszki oraz kości skroniowych, ciemieniowych i żuchwy
  c) z części górnej, podstawy czaszki i trzewioczaszki
  d) z twarzoczaszki, podstawy czaszki i kości czoła
 7. Z czego składa się żuchwa?
  a) z wyrostka jarzmowego i trzonu szczęki
  b) z wyrostka zębodołowgo i trzonu szczęki
  c) z podstawy żuchwy i części zębodołowej
  d) z trzonu i gałęzi, które łączą się ku tyłowi
 8. Co nie wchodzi w skład dna dołu przedniego czaszki?
  a) bruzda zatoki strzałkowej górnej
  b) kość sitowa
  c) dwie części kości klinowej
  d) kość czołowa
 9. Które z wymienionych złamań dotyczy złamań sklepienia czaszki?
  a) złamanie otwarte
  b) złamanie w okolicy pterionalnej
  c) złamanie z wgłobieniem
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 10. Która część mózgowia jest pierwszą widoczną częścią pnia mózgu
  widoczną podczas badania dorosłego człowieka (położona jest między
  środkowym a tylnym dołem czaszki)?
  a) międzymózgowie
  b) śródmózgowie
  c) tyłomózgowie wtórne
  d) rdzeniomózgowie
 11. Który z wymienionych mięśni nie należy do mięśni szpary ust?
  a) brzusiec czołowy
  b) mięsień jarzmowy mniejszy
  c) mięsień policzkowy
  d) mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
 12. Który mięsień warunkuje położenie wargi podczas picia z kubka?
  a) mięsień śmiechowy
  b) mięsień bródkowy
  c) mięsień obniżacz kąta ust
  d) mięsień obniżacz wargi dolnej
 13. Które węzły chłonne są odpowiedzialne za odpływ limfy z twarzy?
  a) podbródkowe
  b) przedmałżowinowe i przyusznicze
  c) podżuchwowe
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 14. Z jakimi naczyniami okolic głowy łączy się żyła twarzowa?
  a) z żyłami ocznymi, z żyłami biegnącymi przez otwór oczodołowy i z
  tętnicą policzkową
  b) z żyłami ocznymi, z żyłami biegnącymi przez otwór oczodołowy i z
  żyłami biegnącymi do głębokich okolic twarzy
  c) z tętnicą policzkową, z żyłą kątową i z żyłą nadbloczkową
  d) nie łączy się z żadnymi naczyniami okolic głowy
 15. Z jakich części składa się ucho zewnętrzne?
  a) z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego
  b) z małżowiny usznej i błony bębenkowej
  c) z przewodu słuchowego zewnętrznego i obrąbka
  d) z małżowiny usznej, rękojeści młoteczka i pierścienia włóknisto- chrzęstnego
 16. Które z wymienionych schorzeń nie należą do schorzeń ucha
  zewnętrznego?
  a) ucho surfera
  b) ucho od śledzia
  c) perforacja błony bębenkowej
  d) ucho rybaka
 17. Co, z wymienionych, umożliwia otwieranie i zamykanie ust oraz wykonywanie ruchów bocznych żuchwy?
  a) szczęka
  b) języczek żuchwy
  c) staw skroniowo-żuchwowy
  d) torebka stawowa
 18. Który mięsień nie jest odpowiedzialny za unoszenie żuchwy?
  a) mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
  b) mięsień żwacz
  c) mięsień skrzydłowy boczny
  d) mięsień skroniowy
 19. Który nerw jest znieczulany przed zabiegami stomatologicznymi?
  a) nerw skalisty mniejszy
  b) nerw zębodołowy dolny
  c) nerw zębodołowy górny
  d) nerw żuchwowo-gnykowy
 20. Jakie zatoki wyróżniamy w organizmie ludzkim?
  a) przynosowe, czołowe, sitowe
  b) czołowe, nosowe, sitowe, szczękowe
  c) szczękowe, klinowe, czołowe, sitowe
  d) przynosowe, czołowe, sitowe, klinowe
 21. W jakim celu jama nosowa ma liczne naczynia krwionośne?
  a) w celu oczyszczania wdychanego powietrza
  b) w celu odtleniania wdychanego powietrza
  c) w celu nawilżania wdychanego powietrza
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 22. Na czym polega pozycja spoczynkowa języka?
  a) język „leży” na dnie jamy ustnej
  b) zwężony język jest całkowicie przyklejony do twardego podniebienia
  c) język z lekko uniesionymi bokami spoczywa na dnie jamy ustnej
  d) środkowa i przednia część szerokiego języka jest uniesiona ku górze, a
  boki języka przylegają do wewnętrznej strony górnego łuku zębowego
 23. Z jakich kości składa się rusztowanie jamy ustnej?
  a) kości podniebienne, skroniowe i szczęki
  b) kość klinowa, gnykowa i żuchwa
  c) chrzęstnych części trąbek słuchowych
  d) odpowiedzi a i b są poprawne
 24. Do czego przyczepiona jest nasada języka?
  a) do podniebienia miękkiego
  b) do otworu ślepego języka
  c) do żuchwy i kości gnykowej
  d) do szczęki i kości gnykowej
 25. Który z wymienionych mięśni należy do mięśni wewnętrznych języka?
  a) mięsień bródkowo-językowy
  b) mięsień pionowy języka
  c) mięsień podniebienno-językowy
  d) mięsień rylcowo-językowy

Poprawne odpowiedzi: 1b,2a,3d,4c,5b,6c,7d,8a,9d,10b,11a,12b,13d,14b,15a,16b,17c,18c,19b,20c,21c,22d,23d,24c,25b

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
100
Godzina
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Dobry logopeda

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy