Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test wiedzy – etapy prawidłowego rozwoju mowy

13 sierpnia 2021

Ważne, aby każdy logopeda posiadał informacje z zakresu prawidłowego rozwoju mowy człowieka. Wiedza ta pozwala ocenić, czy mowa młodego człowieka rozwija się tak jak należy. Natomiast w przypadku wystąpienia zaburzeń tego procesu, informacje te pozwalają podjąć odpowiedni rodzaj wczesnej interwencji logopedycznej.

107
Created on

Etapy prawidłowego rozwoju mowy

1 / 25

Które z wymienionych zjawisk nie powinno pojawić się w okresie swoistej mowy dziecięcej, a jeśli się pojawia, należy czym prędzej skorzystać z konsultacji logopedycznej?

2 / 25

Ile trwa tzw. złoty okres rozwoju mowy?

3 / 25

Zaburzenia słuchu utrudniają, a nawet uniemożliwiają prawidłowy rozwój mowy. Czym mogą być powodowane?

4 / 25

Kiedy dziecko utrwala różnicowanie świata na ja i ty?

5 / 25

Czym jest pole wspólnej uwagi?

6 / 25

Co angażuje się w rozwój mowy?

7 / 25

Dziecko uczy się głównie przez zwracanie uwagi na ludzi, przez słuchanie wypowiedzi innych, przez obserwację i słuchanie otoczenia.
Jakiego miesiąca życia dotyczy ten opis?

8 / 25

Co nie wspiera rozwoju mowy dziecka?

9 / 25

Odkrywanie intencji językowej inaczej nazywamy rewolucją ................... miesiąca?

10 / 25

Która z wymienionych czynności nie należy czynności prymarnych?

11 / 25

Która grupa głosek nie należy do głosek wymawianych w okresie wyrazu?

12 / 25

Które z wymienionych zjawisk nie należy do objawów rozwoju mowy w okresie prenatalnym?

13 / 25

Dlaczego niemowlęta mogą oddychać i jednocześnie być karmione?

14 / 25

W jaki sposób dzieci komunikują się z otoczeniem w pierwszych dwóch, trzech miesiącach życia?

15 / 25

W których miesiącach życia pojawia się zjawisko gaworzenia?

16 / 25

Czym jest głużenie?

17 / 25

Jakie dzieci nie głużą?

18 / 25

Jak – według Kaczmarka – nazywa się etap rozwoju mowy od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia?

19 / 25

Czym jest holistyczny model rozwoju mowy?

20 / 25

Jakie trzy grupy czynników rozwoju mowy wyróżniamy?

21 / 25

Czy istnieje idealny model prawidłowego rozwoju mowy?

22 / 25

Rozwój jest ciągiem zmian, w których jedna zmiana warunkuje możliwość 1)......................, co powoduje 2)....................................

23 / 25

Co nie jest cechą rozwoju?

24 / 25

Od którego momentu życia można przyprowadzić dziecko na konsultację logopedyczną?

25 / 25

Czym – według Wygotskiego – jest strefa najbliższego rozwoju?

Your score is

The average score is 61%

0%

1. Czy istnieje idealny model prawidłowego rozwoju mowy?

a) tak, istnieje

b) nie istnieje – każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, co nie

oznacza od razu, że ten rozwój przebiega w sposób nieharmonijny lub opóźniony

c) nie istnieje, ale każdy model rozwoju i związane z nim normy rozwojowe

stworzono po to, by łatwiej było wykryć zaburzenia rozwoju mowy

d) odpowiedzi b i c są prawidłowe, odpowiedź a jest błędna

2.   Rozwój   jest   ciągiem   zmian,   w   których   jedna   zmiana   warunkuje możliwość 1) …………………., co powoduje 2) ………………………………

a)   1)   pojawienia   się   grupy   nowych   umiejętności   2)   nabywanie   nowych

umiejętności

b) 1) wystąpienia kolejnej zmiany 2) rozrost ciała

c) 1) wystąpienia kolejnej zmiany 2) lepsze przystosowanie do środowiska

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

3. Co nie jest cechą rozwoju?

a) nieodwracalność

b) krótkotrwałość

c) etapowość

d) różnicowanie organizmu

4.   Od   którego   momentu   życia   można   przyprowadzić   dziecko   na

konsultację logopedyczną?

a) od momentu porodu

b) nie ma takiego momentu – rodzice mogą konsultować się z logopedą

jeszcze przed porodem

c) w momencie, kiedy dziecko zacznie gaworzyć

d) po zakończeniu drugiego roku życia

5. Czym – według Wygotskiego – jest strefa najbliższego rozwoju?

a) jest to najbliższe otoczenie, w którym maluch się rozwija

b) jest to fachowe określenie organizmu matki, która jest w ciąży

c) jest odzwierciedleniem tego, na jakim etapie rozwoju jest dziecko

d) jest to zbiór zadań, których dziecko aktualnie nie umie rozwiązać, ale

wsparte radą może je wykonać, dzięki czemu rozwija się poznawczo

6. Jakie trzy grupy czynników rozwoju mowy wyróżniamy?

a) polityczne, ekonomiczne, społeczne

b) biologiczne, psychologiczne, społeczne

c) biologiczne, fizyczne, psychiczne

d) artystyczne, ontologiczne, społeczne

7. Czym jest holistyczny model rozwoju mowy?

a)   model,   w   którym   żadna   grupa   czynników   rozwoju   nie   jest

zaniedbywana,   ale   utrzymuje   się   na   podobnym   poziomie   względem pozostałych grup

b)   model,   w   którym   skupiamy   się   przede   wszystkim   na   biologicznych uwarunkowaniach mowy i języka

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

8. Jak – według Kaczmarka – nazywa się etap rozwoju mowy od narodzin

do ukończenia pierwszego roku życia?

a) melodii

b) prenatalny

c) zdania

d) wyrazu

9. Jakie dzieci nie głużą?

a) głuche

b) niewidome

c) noworodki

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

10. Czym jest głużenie?

a) rodzajem krzyku

b) przypadkowym wytwarzaniem dźwięków

c) powtarzaniem dźwięków wydanych przypadkowo

d) powtarzaniem dźwięków zasłyszanych z otoczenia

11. W których miesiącach życia pojawia się zjawisko gaworzenia?

a) zaraz po urodzeniu

b) między 10. a 12. miesiącem życia

c) między 5. a 6. miesiącem życia

d) między 2. a 4. miesiącem życia

12. W jaki sposób dzieci komunikują się z otoczeniem w drugim i trzecim miesiącu życia?

a) nie komunikują się, bo nie mówią

b) posługują się gestami

c) gaworzą

d) krzyczą i płaczą

13. Dlaczego niemowlęta mogą oddychać i jednocześnie być karmione?

a)   ponieważ   krtań   jest   położona   wyżej   niż   u   dorosłego   człowieka   i   nie

dziecku nie grozi zachłyśnięcie

b) ponieważ krtań nie zdążyła jeszcze się wykształtować

c) ponieważ jest w stanie oddychać pozostałościami skrzelowymi

d) niemowlęta nie mają takiej możliwości

14. Które z wymienionych zjawisk nie należy do objawów rozwoju mowy w

okresie prenatalnym?

a) odczuwanie zjawisk rytmicznych

b) reakcja zwiększonego bicia serca na bodźce akustyczne

c) płacz w momencie, kiedy gubi ssany palec

d)   odpowiedzi   a,   b   i   c   należą   do   objawów   rozwoju   mowy   w   okresie prenatalnym

15.   Która   grupa   głosek   nie   należy   do   głosek   wymawianych   w   okresie

wyrazu?

a) [s, z, c, ʒ]

b) [p, b, p’, b’]

c) [t, d, n]

d) [m, ś]

16. Która z wymienionych czynności nie należy czynności prymarnych?

a) mowa

b) oddychanie

c) picie

d) mimika

17.   Odkrywanie   intencji   językowej   inaczej   nazywamy   rewolucją

………………. miesiąca?

a) drugiego

b) piątego

c) dziewiątego

d) dziesiątego

18. Co nie wspiera rozwoju mowy dziecka?

a) chwalenie za podejmowany wysiłek

b) porównywanie z innymi dziećmi

c) codzienne czytanie dziecku

d) utrzymywanie kontaktu wzrokowego

19.   Dziecko   uczy   się   głównie   przez   zwracanie   uwagi   na   ludzi,   przez słuchanie   wypowiedzi   innych,   przez   obserwację   i   słuchanie   otoczenia. Jakiego miesiąca życia dotyczy ten opis?

a) pierwszego

b) trzeciego

c) siódmego

d) dwunastego

20. Co zaangażowane jest w rozwój mowy?

a) układy oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny

b) rozwój motoryki małej

c) zmysł wzroku

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

21. Czym jest pole wspólnej uwagi?

a) najbliższym otoczeniem dziecka

b)   zdolnością   do   dzielenia   uwagi   dotyczącej   tego   samego   obiektu   lub kooperacji

c) synonimem teorii umysłu dziecka

d) każdym miejscem, w którym dzieci się bawią

22. Kiedy dziecko utrwala różnicowanie świata na „ja” i „ty”?

a) w pierwszym roku życia

b) do końca dziewiątego miesiąca życia

c) w drugim roku życia

d) pod koniec edukacji przedszkolnej

23.   Zaburzenia   słuchu   utrudniają,   a   nawet   uniemożliwiają   prawidłowy rozwój mowy. Czym mogą być powodowane?

a) powiększeniem migdałów

b) zapaleniem ucha

c) alergiami

d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

24. Ile trwa tzw. „złoty okres rozwoju mowy”?

a) około trzy lata

b) obejmuje pierwszy rok

c) trwa do zakończenia szkoły podstawowej

d) około osiem miesięcy

25.   Które   z   wymienionych   zjawisk   nie   powinno   pojawić   się   w   okresie swoistej   mowy   dziecięcej,   a jeśli   się   pojawia,   należy   czym   prędzej skorzystać z konsultacji logopedycznej?

a) metatezy

b) oddychanie torem nosowym

c) asymilacje

d) kontaminacje

Poprawne odpowiedzi: 1d,2c,3b,4b,5d,6b,7a,8a,9c,10b,11c,12d,13a,14d,15a,16a,17c,18b,19b,20d,21b,22c,23d,24a,25b

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
100
Godzina
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Umawianie wizyt

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Dobry logopeda

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy