Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Test – wady rozszczepowe i mowa rozszczepowa

26 lipca 2021

Każdy logopeda, w trakcie swoich studiów, zapoznaje się z wiedzą na temat rodzajów rozszczepów oraz wad, które są przez nie spowodowane. Ten test pozwoli Ci skontrolować, co pozostało w Twojej pamięci z tamtych zajęć, a także, co warto jeszcze powtórzyć.

11
Created on

TEST WADY ROZSZCZEPOWE I MOWA ROZSZCZEPOWA

1 / 25

Który z wymienionych zabiegów nie należy do zabiegów korekcyjnych związanych z wadami rozszczepowymi?

2 / 25

Czy zamknięcie szczeliny rozszczepu jest wystarczającą formą pomocy dziecku z rozszczepem?

3 / 25

Które z mięśni nie należą do mięśni podniebienia miękkiego?

4 / 25

Co stanowi przedni odcinek podniebienia?

5 / 25

Co jest granicą pomiędzy podniebieniem wtórnym i pierwotnym?

6 / 25

Która z wymienionych odpowiedzi nie może być powodem wystąpienia
alalii rozszczepowej?

7 / 25

Jakie zaburzenie nie należy do dysfunkcji związanych z wystąpieniem
rozszczepu?

8 / 25

Wskutek czego dochodzi do rozszczepu podniebienia?

9 / 25

Przypadki jakich rozszczepów niekiedy nie są rozpoznawane w określenie niemowlęcym, a dopiero na późniejszych etapach rozwoju?

10 / 25

W których tygodniach życia płodowego kształtuje się podniebienie
pierwotne?

11 / 25

Który z wymienionych czynników nie należy do czynników środowiskowych mogących powodować wady rozszczepowe?

12 / 25

Które wyrostek nie występuje parzyście?

13 / 25

Które z wymienionych określeń nie dotyczą wyrostków, z których powstaje twarz?

14 / 25

Proces rozwoju twarzy opiera polega na łączeniu ............. podstawowych wyrostków.

15 / 25

Która z wymienionych odpowiedzi nie należy do przyczyn zaburzeń realizacji fonemów w przypadku rozszczepów?

16 / 25

Która z wymienionych grup cech należą do specyficznych cech dyslalii rozszczepowej?

17 / 25

Co nie jest prawdą o powstawaniu rozszczepów?

18 / 25

Jakie zaburzenia towarzyszą alalii rozszczepowej?

19 / 25

Jakie zaburzenia towarzyszą dyslalii rozszczepowej?

20 / 25

Stosowanie jakiego określenia w stosunku do osób z wadami rozszczepowymi jest niedopuszczalne?

21 / 25

Jakim kodem oznacza się rozszczep podniebienia miękkiego według propozycji Ottona Kriensa?

22 / 25

Której z wymienionych wad rozwojowych nie towarzyszą wady rozszczepowe?

23 / 25

Z jakim rozszczepem logopeda może spotkać się w swojej praktyce?

24 / 25

Czy określenie „rozszczep” jest dosłownym określeniem?

25 / 25

Rozszczep jest wadą, która polega na:

Your score is

The average score is 44%

0%

 1. Rozszczep jest wadą, która polega na:
  a) częściowym braku ciągłości tkanek w miejscach występowania zaburzeń w embriologicznym rozwoju twarzy
  b) całkowitym braku ciągłości tkanek w miejscach występowania zaburzeń w embriologicznym rozwoju twarzy
  c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
  d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 2. Czy określenie „rozszczep” jest dosłownym określeniem?
  a) wciąż jest to kwestia sporna
  b) tak, ponieważ doszło do rozszczepu tkanek w miejscach występowania zaburzeń w embriologicznym rozwoju twarzy
  c) nie, ponieważ tkanki w miejscach występowania zaburzeń w
  embriologicznym rozwoju twarzy od początku nie były złączone
  d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 3. Z jakim rozszczepem logopeda może spotkać się w swojej praktyce?
  a) z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego
  b) z rozszczepem kombinowanym
  c) z rozszczepem podśluzówkowym
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 4. Której z wymienionych wad rozwojowych nie towarzyszą wady rozszczepowe?
  a) mikrodelecji 16p13.11
  b) zespołowi Aperta
  c) sekwencji Robina
  d) monosomii 1p36
 5. Jakim kodem oznacza się rozszczep podniebienia miękkiego według propozycji Ottona Kriensa?
  a) H (od hard palate)
  b) S (od soft palate)
  c) A (od alveolus)
  d) L (od lip)
 6. Stosowanie jakiego określenia w stosunku do osób z wadami rozszczepowymi jest niedopuszczalne?
  a) wilcza paszcza
  b) zajęcza warga
  c) oba określenia podane w a i b są dopuszczalne
  d) oba określenia podane w a i b są niedopuszczalne
 7. Jakie zaburzenia towarzyszą dyslalii rozszczepowej?
  a) zaburzenia tempa rozwoju mowy
  b) jakościowe zaburzenia tworzonych głosek
  c) zaburzenia rytmu rozwoju mowy
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 8. Jakie zaburzenia towarzyszą alalii rozszczepowej?
  a) zaburzenia systemu fonetyczno-fonologicznego
  b) zaburzenia tempa rozwoju systemu leksykalnego, morfologicznego i syntaktycznego
  c) zaburzenia rytmu rozwoju systemu leksykalnego, morfologicznego i syntaktycznego
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 9. Co nie jest prawdą o powstawaniu rozszczepów?
  a) przyczyny nie są w pełni poznane
  b) powstają w wyniku oddziaływania czynników środowiskowych oraz genetycznych
  c) powstają w drugim trymestrze – okresie kształtowania twarzy i podniebienia
  d) odpowiedzi a, b i c są prawdą o powstawaniu rozszczepów
 10. Która z wymienionych grup cech należą do specyficznych cech dyslalii rozszczepowej?
  a) dyslokacje, dyssonantyczność, dysmodalność
  b) dysrezonansowość, dysoralność i dysnazalność
  c) mowa samogłoskowa, udźwięcznianie, ubezdźwięcznianie, niepełna dźwięczność
  d) wszystkie wymienione cechy w a, b i c należą do specyficznych cech
  dyslalii rozszczepowej
 11. Która z wymienionych odpowiedzi nie należy do przyczyn zaburzeń
  realizacji fonemów w przypadku rozszczepów?
  a) współwystępujące niedowidzenie
  b) cechy budowy jamy nosowej i gardła
  c) przerost migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
  d) współwystępujący niedosłuch
 12. Proces rozwoju twarzy opiera polega na łączeniu ………….
  podstawowych wyrostków.
  a) dwóch
  b) pięciu
  c) siedmiu
  d) dwunastu
 13. Które z wymienionych określeń nie dotyczą wyrostków, z których powstaje twarz?
  a) szczękowy
  b) czołowo-nosowy
  c) żuchwowy
  d) wszystkie te określenia dotyczą wyrostków, z których powstaje twarz
 14. Które wyrostek nie występuje parzyście?
  a) szczękowy
  b) czołowo-nosowy
  c) żuchwowy
  d) wszystkie występują parzyście
 15. Który z wymienionych czynników nie należy do czynników
  środowiskowych mogących powodować wady rozszczepowe?
  a) kontakt z benzyną i politetrafluoroetylenem
  b) palenie tytoniu lub spożywanie alkoholu przez matkę w trakcie ciąży
  c) kontakt z benzenem lub toluenem
  d) niedobór kwasu foliowego
 16. W których tygodniach życia płodowego kształtuje się podniebienie
  pierwotne?
  a) 1.-3. tyg.
  b) 3.-6. tyg.
  c) 6.-8. tyg.
  d) 7.-11. tyg.
 17. Przypadki jakich rozszczepów niekiedy nie są rozpoznawane w określenie niemowlęcym, a dopiero na późniejszych etapach rozwoju?
  a) wargi
  b) podniebienia miękkiego
  c) podśluzówkowych
  d) odpowiedzi b i c są prawidłowe
 18. Wskutek czego dochodzi do rozszczepu podniebienia?
  a) wskutek braku zrośnięcia się wyrostka nosowego środkowego z wyrostkiem szczękowym
  b) wskutek zakłócenia procesu łączenia płytek podniebiennych
  c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
  d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 19. Jakie zaburzenie nie należy do dysfunkcji związanych z wystąpieniem
  rozszczepu?
  a) zaburzenie oddychania
  b) zaburzenia przyjmowania pokarmów
  c) zaburzenie słyszenia
  d) odpowiedzi a, b i c należą do dysfunkcji związanych z wystąpieniem
  rozszczepu
 20. Która z wymienionych odpowiedzi nie może być powodem wystąpienia
  alalii rozszczepowej?
  a) zaburzenia czynności prymarnych
  b) niesprzyjające postawy niektórych rodziców
  c) prawidłowo prowadzona terapia logopedyczna
  d) uraz pooperacyjny
 21. Co jest granicą pomiędzy podniebieniem wtórnym i pierwotnym?
  a) wyrostek zębodołowy
  b) otwór przysieczny
  c) kość gnykowa
  d) szew podniebienny
 22. Co stanowi przedni odcinek podniebienia?
  a) podniebienie twarde
  b) kość przysieczna
  c) podniebienie kostne
  d) języczek
 23. Które z mięśni nie należą do mięśni podniebienia miękkiego?
  a) mięsień języczka
  b) mięsień dźwigacz i mięsień napinacz
  c) mięsień podniebienno-językowy i mięsień podniebienno-gardłowy
  d) mięśnie wymienione w a, b i c należą do mięśni podniebienia miękkiego
 24. Czy zamknięcie szczeliny rozszczepu jest wystarczającą formą pomocy dziecku z rozszczepem?
  a) nie, ponieważ stan pacjenta może wymagać przeprowadzenia operacji
  korekcyjnych
  b) nie, ponieważ samo zaszycie nie sprawi, że pacjent będzie mówić prawidłowo
  c) nie, ponieważ może pojawić się konieczność otoczenia pacjenta fachową opieką stomatologiczną i ortodontyczną
  d) odpowiedzi a, b i c są prawidłowe
 25. Który z wymienionych zabiegów nie należy do zabiegów korekcyjnych
  związanych z wadami rozszczepowymi?
  a) faryngoplastyka
  b) frenulotomia wędzidełka językowego
  c) korekcja słupka nosa
  d) wszczep kości do wyrostka zębodołowego

Poprawne odpowiedzi: 1c,2c,3d,4a,5b,6d,7b,8d,9c,10d,11a,12b,13d,14b,15a,16c,17d,18b,19d,20c,21b,22a,23d,24d,25b

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Nowa ustawa o zawodach medycznych – zmiany dla logopedów?

Adrian Szydlik – Dobrylogopeda.pl             W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie nowej ustawy…

logopeda
logopeda prawo
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Jak nauczyć się mówić R?

Autor: Agnieszka Sznigir-Dorawa Kiedy zgłosić się do logopedy? Głoska R jest głoską trudną i nie bez powodu pojawia się…

dorosły u logopeda
głoska r
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych?

Jak wesprzeć dziecko w codziennej pracy logopedycznej w domu?

ćwiczenia logopedyczne
ćwiczenia logopedyczne w domu
Czytaj
Polecane kursy