Jestem logopedą i audiofonologiem. Posiadam wykształcenie logopedyczne wraz z potwierdzonym przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo potrafię porozumiewać się za pomocą Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (certyfikowany poziom A1/A2). Pracuję w przedszkolu i szkole podstawowej, gdzie prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz terapie w ramach zajęć WWR.

Logopedia – kierunek studiów | Przedmioty

Logopedia jest nauką bazującą na osiągnięciach wielu dyscyplin naukowych.  Głównym zadaniem logopedy jest diagnozowanie i terapia zaburzeń rozwoju mowy oraz rozwiązywanie problemów komunikacyjnych człowieka. Kształcenie na kierunku Logopedia (Logopedia ogólna/kliniczna/z audiologią) odbywa się na dwóch poziomach: studia I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia (magisterskie). Dodatkowo uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy można uzyskać, posiadając dyplom studiów podyplomowych, np. u osoby z wykształceniem polonistycznym lub pedagogicznym.

Podstawa programowa na studiach logopedycznych opiera się nie tylko na przedmiotach dotyczących logopedii, ale także na przedmiotach z pogranicza medycyny i językoznawstwa. Jej interdyscyplinarny charakter wymaga od kandydata na studia ciągłej chęci zdobywania wiedzy i nieszablonowego sposobu myślenia. Duża część przekazywanej treści dotyczy informacji, które są niezbędne do współpracy z psychologami, lekarzami oraz do pełnienia funkcji wychowawczych w placówkach oświatowych. Poniżej przedstawione zostały bloki tematyczne, które zawierają najczęściej realizowane przedmioty (oprócz przedmiotów ogólnouniwersyteckich). Przed wyborem studiów warto poznać ich metodykę, ponieważ pozwoli to na pozbycie się wszelkich wątpliwości związanych z wyborem pomaturalnej ścieżki edukacji.

Studentka logopedii czyta książkę i korzysta z laptopa

Przedmioty z dziedziny logopedii:

 • Metody postępowania logopedycznego w dyslalii (zaburzenia realizacji fonemów)
 • Diagnoza i terapia ORM (opóźnienia rozwoju mowy)
 • Metody diagnozy jąkania i mowy bezładnej
 • Rehabilitacja głosu u laryngektomowanych (po operacji usunięcia krtani)
 • Praca z pacjentem z dysfagią (zaburzenia połykania)
 • Logopedia medialna
 • Emisja i higiena głosu
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia (terapia przez sztukę)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (opieka nad dziećmi we wczesnym okresie rozwoju)
 • Surdologopedia (praca z pacjentem z uszkodzonym narządem słuchu)
 • Neurologopedia (rehabilitacja zaburzeń wynikających z afazji, dyzartrii lub mózgowego porażenia dziecięcego)

Przedmioty z zakresu medycyny:

Przedmioty dotyczące języka i komunikacji:

Studentka logopedii znajduje się w bibliotece, szuka książek, które pomogą jej w nauce

Wieloaspektowe przygotowanie do zawodu logopedy umożliwia prawidłowe diagnozowanie i opracowanie odpowiedniego procesu terapeutycznego. Każdy z przedmiotów pomaga w zrozumieniu, jak funkcjonuje organizm człowieka – od strony fizycznej i poznawczej. Logopedia to wymagający kierunek studiów. Jest jednak niezwykle pasjonujący. Jeśli jesteś wrażliwy i empatyczny w stosunku do drugiego człowieka jest to kierunek dla Ciebie!

Udostępnij
Dobry logopeda
Paulina Żurawska
Jestem logopedą i audiofonologiem. Posiadam wykształcenie logopedyczne wraz z potwierdzonym przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo potrafię porozumiewać się za pomocą Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (certyfikowany poziom A1/A2). Pracuję w przedszkolu i szkole podstawowej, gdzie prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz terapie w ramach zajęć WWR.

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: