Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Logopedia – studia podyplomowe

2 października 2020

Logopedia to dziedzina nauki, która w ostatnim czasie rozwija się niezwykle szybko. Nowe techniki pracy, wyniki badań i publikacje specjalistów zmuszają logopedę do ciągłego poszerzania swoich kompetencji. Standardy i podejście do kształcenia specjalistów logopedii na przestrzeni 10 czy 20 lat bardzo się zmieniły. Pojawienie się nowych typów zaburzeń, które wcześniej nie występowały (np. zagrożenia i wpływy nowoczesnych technologii na mowę dziecka), prowokuje do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i metod pracy.

Logopeda powinien zdawać sobie sprawę, że na ukończeniu studiów magisterskich nauka zawodu się nie kończy. Pierwsza praca w zawodzie weryfikuje poziom wiedzy i pomaga specjaliście zauważyć ewentualne braki. Dodatkowo umożliwia poznanie swojej logopedycznej ścieżki – czyli specjalności, w której będzie czuć się najlepiej – być może będzie to praca z pacjentami na oddziałach szpitalnych lub terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Na rynku pojawiło się wiele instytucji i osób prywatnych świadczących certyfikowane szkolenia, które pomagają zdobywać nową wiedzę – trwają one zazwyczaj jeden dzień lub odbywają się w trybie weekendowym. Jeśli jednak nadal czujemy niedosyt wiedzy i nie jesteśmy pewni, w jakiej specjalności czujemy się najlepiej, warto skorzystać z oferty studiów podyplomowych.

Kierunki studiów podyplomowych z dziedziny logopedii (charakterystyka)

Terapia pacjenta z zespołem Downa
NEUROLOGOPEDIA
 • poszerzenie umiejętności diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • poznanie charakterystyki pacjenta z zaburzeniami mowy i komunikacji powstałych na skutek uszkodzeń neurologicznych;
 • absolwent będzie przygotowany do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego (np. mózgowe porażenie dziecięce), pacjentami autystycznymi, czy z niepełnosprawnością intelektualną;
 • neurologopeda znajduje zatrudnienie w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały neurologiczne, psychiatryczne).

Surdologopeda prowadzi terapię z pacjentem
SURDOLOGOPEDIA
 • absolwent surdologopedii przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu;
 • studia poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Logopeda prowadzi terapię niemowlaka
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 • podniesienie poziom przygotowania do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej;
 • logopeda staje się specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy;
 • studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Logopeda pracuję nad emisją głodu pacjenta
LOGOPEDIA MEDIALNA (ARTYSTYCZNA)
 • absolwent zdobywa kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów i pracy nad głosem;
 • tematyka zajęć obejmuje teorię i praktykę emisji głosu, podstawy mowy scenicznej i ćwiczenia dykcji;
 • absolwent logopedii medialnej znajduję zatrudnienie w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, teatrach i domach kultury oraz w szkolnictwie artystycznym.
Specjalizacje logopedyczne

Logopedia podyplomowa – absolwenci kierunków pokrewnych

Ukończyłeś studia polonistyczne lub pedagogiczne i zaciekawiła Cię tematyka zaburzeń mowy i komunikacji? Wybierz spośród oferty studiów kierunek, który pozwoli Ci na uprawianie zawodu logopedy. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia obejmują 4 semestry nauk w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty dotyczące m.in. afazji, dyzartrii, dysleksji czy dysgrafii. Oprócz tego student poznaje wiele zagadnień dotyczących psychologicznej i pedagogicznej pracy z pacjentami. W trakcie zajęć rozwija swoje umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy oraz ich późniejszego leczenia. Warto wspomnieć, że uczestnicy studiów podyplomowych uczestniczą nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale również muszą odbyć praktyki, dzięki którym mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
100
Godzina
Podobne artykuły
Logopeda i Pacjent

Młody logopeda – jak zacząć pracę?

Młody logopeda, będący na początku swojej kariery, staje przed dużym dylematem. Ma on bowiem wiele możliwych ścieżek…

dla logopedy
jak zacząć logopedia
Czytaj
Umawianie wizyt

Pomoce logopedyczne – gdzie ich szukać?

Otwierając gabinet logopedyczny, musiałam zaopatrzeć się w pomoce, będące wsparciem w mojej pracy, a przy tym zaciekawią małych pacjentów.…

dla logopedy
książki logopedyczne
Czytaj
Dobry logopeda

Studia logopedyczne – test predyspozycji

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego na studia logopedyczne? Co może nas spotkać na rozmowie wstępnej?

egzamin
egzamin wstępny
Czytaj
Artykuły tego autora
Logopeda i Pacjent

Konsultacje logopedyczne online – wytyczne 

Jak prowadzimy konsultacje logopedyczne online? 1. Spotkania logopedyczne online przyjmują następujące formy:  porada logopedyczna, jednorazowa…

ćwiczenia logopedyczne
dla logopedy
Czytaj
Logopeda i Pacjent

Kwestionariusz logopedyczny dla rodziców

Kiedy do logopedy? Drogi rodzicu, czy zastanawiasz się, jaki jest odpowiedni czas na wizytę u logopedy razem z Twoim dzieckiem?…

dla rodziców
kiedy do logopedy
Czytaj
Umawianie wizyt

Wzory dokumentacji logopedycznej

dla logopedy
dokumentacja logopedyczna
Czytaj
Polecane kursy