Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Logopedia – studia podyplomowe

2 października 2020

Logopedia to dziedzina nauki, która w ostatnim czasie rozwija się niezwykle szybko. Nowe techniki pracy, wyniki badań i publikacje specjalistów zmuszają logopedę do ciągłego poszerzania swoich kompetencji. Standardy i podejście do kształcenia specjalistów logopedii na przestrzeni 10. czy 20. lat bardzo się zmieniły. Pojawienie się nowych typów zaburzeń, które wcześniej nie występowały (np. zagrożenia i wpływy nowoczesnych technologii na mowę dziecka), prowokuje do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i metod pracy.

Logopeda powinien zdawać sobie sprawę, że na ukończeniu studiów magisterskich nauka zawodu się nie kończy. Pierwsza praca w zawodzie weryfikuje poziom wiedzy i pomaga specjaliście zauważyć ewentualne braki. Dodatkowo umożliwia poznanie swojej logopedycznej ścieżki – czyli specjalności, w której będzie czuć się najlepiej – być może będzie to praca z pacjentami na oddziałach szpitalnych lub terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Na rynku pojawiło się wiele instytucji i osób prywatnych świadczących certyfikowane szkolenia, które pomagają zdobywać nową wiedzę – trwają one zazwyczaj jeden dzień lub odbywają się w trybie weekendowym. Jeśli jednak nadal czujemy niedosyt wiedzy i nie jesteśmy pewni, w jakiej specjalności czujemy się najlepiej, warto skorzystać z oferty studiów podyplomowych.

Kierunki studiów podyplomowych z dziedziny logopedii (charakterystyka)

Terapia pacjenta z zespołem Downa
NEUROLOGOPEDIA
 • poszerzenie umiejętności diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • poznanie charakterystyki pacjenta z zaburzeniami mowy i komunikacji powstałych na skutek uszkodzeń neurologicznych;
 • absolwent będzie przygotowany do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego (np. mózgowe porażenie dziecięce), pacjentami autystycznymi, czy z niepełnosprawnością intelektualną;
 • neurologopeda znajduje zatrudnienie w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały neurologiczne, psychiatryczne).

Surdologopeda prowadzi terapię z pacjentem
SURDOLOGOPEDIA
 • absolwent surdologopedii przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu;
 • studia poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Logopeda prowadzi terapię niemowlaka
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 • podniesienie poziom przygotowania do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej;
 • logopeda staje się specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy;
 • studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Logopeda pracuję nad emisją głodu pacjenta
LOGOPEDIA MEDIALNA (ARTYSTYCZNA)
 • absolwent zdobywa kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów i pracy nad głosem;
 • tematyka zajęć obejmuje teorię i praktykę emisji głosu, podstawy mowy scenicznej i ćwiczenia dykcji;
 • absolwent logopedii medialnej znajduję zatrudnienie w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, teatrach i domach kultury oraz w szkolnictwie artystycznym.
Specjalizacje logopedyczne

Logopedia podyplomowa – absolwenci kierunków pokrewnych

Ukończyłeś studia polonistyczne lub pedagogiczne i zaciekawiła Cię tematyka zaburzeń mowy i komunikacji? Wybierz spośród oferty studiów kierunek, który pozwoli Ci na uprawianie zawodu logopedy. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia obejmują 4 semestry nauk w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty dotyczące m.in. afazji, dyzartrii, dysleksji czy dysgrafii. Oprócz tego student poznaje wiele zagadnień dotyczących psychologicznej i pedagogicznej pracy z pacjentami. W trakcie zajęć rozwija swoje umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy oraz ich późniejszego leczenia. Warto wspomnieć, że uczestnicy studiów podyplomowych uczestniczą nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale również muszą odbyć praktyki, dzięki którym mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Podobne artykuły
Dobry logopeda

Młody logopeda – jak zacząć pracę?

Młody logopeda, będący na początku swojej kariery, staje przed dużym dylematem. Ma on bowiem wiele możliwych ścieżek…


Izabela Nowicka
06.11.2020
Czytaj więcej
Dobry logopeda

Pomoce logopedyczne – gdzie ich szukać?

Otwierając gabinet logopedyczny, musiałam zaopatrzeć się w pomoce, będące wsparciem w mojej pracy, a przy tym zaciekawią małych pacjentów.…


Izabela Nowicka
28.10.2020
Czytaj więcej
Umawianie wizyt

Studia logopedyczne – test predyspozycji

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego na studia logopedyczne? Co może nas spotkać na rozmowie wstępnej?


Paulina Żurawska
05.08.2020
Czytaj więcej
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Konsultacje logopedyczne online – wytyczne 

Jak prowadzimy konsultacje logopedyczne online? 1. Spotkania logopedyczne online przyjmują następujące formy:  porada logopedyczna, jednorazowa…


Paulina Żurawska
08.10.2021
Czytaj więcej
Logopeda i Pacjent

Kwestionariusz logopedyczny dla rodziców

Kiedy do logopedy? Drogi rodzicu, czy zastanawiasz się, jaki jest odpowiedni czas na wizytę u logopedy razem z Twoim dzieckiem?…


Paulina Żurawska
23.09.2021
Czytaj więcej