Jestem logopedą i audiofonologiem. Posiadam wykształcenie logopedyczne wraz z potwierdzonym przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo potrafię porozumiewać się za pomocą Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (certyfikowany poziom A1/A2). Pracuję w przedszkolu i szkole podstawowej, gdzie prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz terapie w ramach zajęć WWR.

Logopedia – studia podyplomowe

Logopedia to dziedzina nauki, która w ostatnim czasie rozwija się niezwykle szybko. Nowe techniki pracy, wyniki badań i publikacje specjalistów zmuszają logopedę do ciągłego poszerzania swoich kompetencji. Standardy i podejście do kształcenia specjalistów logopedii na przestrzeni 10. czy 20. lat bardzo się zmieniły. Pojawienie się nowych typów zaburzeń, które wcześniej nie występowały (np. zagrożenia i wpływy nowoczesnych technologii na mowę dziecka), prowokuje do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i metod pracy.

Logopeda powinien zdawać sobie sprawę, że na ukończeniu studiów magisterskich nauka zawodu się nie kończy. Pierwsza praca w zawodzie weryfikuje poziom wiedzy i pomaga specjaliście zauważyć ewentualne braki. Dodatkowo umożliwia poznanie swojej logopedycznej ścieżki – czyli specjalności, w której będzie czuć się najlepiej – być może będzie to praca z pacjentami na oddziałach szpitalnych lub terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Na rynku pojawiło się wiele instytucji i osób prywatnych świadczących certyfikowane szkolenia, które pomagają zdobywać nową wiedzę – trwają one zazwyczaj jeden dzień lub odbywają się w trybie weekendowym. Jeśli jednak nadal czujemy niedosyt wiedzy i nie jesteśmy pewni, w jakiej specjalności czujemy się najlepiej, warto skorzystać z oferty studiów podyplomowych.

Kierunki studiów podyplomowych z dziedziny logopedii (charakterystyka)

Terapia pacjenta z zespołem Downa
NEUROLOGOPEDIA

Surdologopeda prowadzi terapię z pacjentem
SURDOLOGOPEDIA

Logopeda prowadzi terapię niemowlaka
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
  • podniesienie poziom przygotowania do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej;
  • logopeda staje się specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy;
  • studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Logopeda pracuję nad emisją głodu pacjenta
LOGOPEDIA MEDIALNA

Logopedia podyplomowa – absolwenci kierunków pokrewnych

Ukończyłeś studia polonistyczne lub pedagogiczne i zaciekawiła Cię tematyka zaburzeń mowy i komunikacji? Wybierz spośród oferty studiów kierunek, który pozwoli Ci na uprawianie zawodu logopedy. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia obejmują 4 semestry nauk w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty dotyczące m.in. afazji, dyzartrii, dysleksji czy dysgrafii. Oprócz tego student poznaje wiele zagadnień dotyczących psychologicznej i pedagogicznej pracy z pacjentami. W trakcie zajęć rozwija swoje umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy oraz ich późniejszego leczenia. Warto wspomnieć, że uczestnicy studiów podyplomowych uczestniczą nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale również muszą odbyć praktyki, dzięki którym mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Udostępnij
Dobry logopeda
Paulina Żurawska
Jestem logopedą i audiofonologiem. Posiadam wykształcenie logopedyczne wraz z potwierdzonym przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo potrafię porozumiewać się za pomocą Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (certyfikowany poziom A1/A2). Pracuję w przedszkolu i szkole podstawowej, gdzie prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz terapie w ramach zajęć WWR.

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: