Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Opóźniony rozwój mowy – jak diagnozować?

ORM

Opóźniony rozwój mowy jest wyzwaniem dla logopedów podejmujących terapię. Wiąże się on z brakiem koordynacji bodźców sensorycznych, odbieranych za pomocą zmysłów związanych z obszarem ustno-twarzowym. 

Opóźniony rozwój mowy nie jest rozpoznaniem, lecz określeniem pewnych zaburzeń w rozwoju komunikacji słownej dziecka.  Na rozwój mowy od pierwszych miesięcy wpływa wiele czynników, które mogą doprowadzić do całkowitego zahamowania mowy lub spowodować jego nieprawidłowy rozwój.

Dzięki procesom społecznej adaptacji dziecko uczy się używać narządów pierwotnie przeznaczonych do oddychania i spożywania pokarmów  jako narządu głosu i mowy. Pierwsze słowa często wymagają od dziecka więcej wysiłku niż inne sprawności motoryczne. Wynika to z pobudzenia wielu bodźców w jednej chwili. Stadium wstępnym, leżącym u podstaw tworzenia mowy zewnętrznej jest tzw. mowa wewnętrzna. Jest ona produktem procesu myślenia, zapamiętywania i kojarzenia. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tego samego schematu.

Dziewczynka z <strong>opóźnionym rozwojem mowy</strong> wykonuje ćwiczenia logopedyczne

Podział ORM

Według Leona Kaczmarczyka okres mowy możemy podzielić na dwa okresy:

Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że w okresie prelingwalnym – inaczej niż w okresie lingwalnym – komunikacja dziecka z najbliższym otoczeniem nie jest oparta na słowie, lecz na pewnych działaniach dziecka związanych z jego fizjologią – do około 6 miesiąca życia dominują symptomy, następnie dziecko zaczyna stosować sygnały, np. płacz dziecka w celu przywołania matki. Myślenie dziecka nie ma charakteru słownego, lecz polega na kojarzeniu różnego rodzaju bodźców i zapamiętywaniu ich (np. twarzy i głosu otaczających dziecko osób oraz cech fizycznych: gładkość-chropowatość, miękkość-twardość, ciepło-zimno – osób i przedmiotów).

Prawidłowo rozwijające się dziecko przyswaja poprawną mowę w okolicy 5-6 roku życia. W tym okresie często możemy zauważyć u dzieci nieprawidłowości takie jak, np. zwolnienie tempa mowy, niegramatyczne wyrażanie się, upraszczanie wypowiedzi, skracanie wyrazów, zamiana sylab, reranie, seplenienie. Jeżeli dziecko z opóźnionym rozwojem mowy trafia do logopedy/pierwszego specjalisty, który je dziecko to jego zadaniem jest przeprowadzenie badania w  taki sposób, aby ustalić przyczynę, trafnie zdiagnozować opóźnienie mowy oraz opracować odpowiedni program terapeutyczny.

Diagnoza

Opóźniony rozwój mowy możemy podzielić na dwa rodzaje:

Aby prawidłowo zdiagnozować opóźnienie mowy powinniśmy dokonać analizy czterech czynników:

W diagnozowaniu opóźnionego rozwoju mowy powinniśmy wykluczyć szereg dolegliwości, które mogą wpływać na nieharmonijny rozwój dziecka, np. niedosłuch, opóźniony rozwój umysłowy. Powinniśmy również sprawdzić, czy zaburzenie nie jest wynikiem autyzmu lub mutyzmu.

Terapia dziecka z ORM

Logopeda przytula uśmiechnięte dziecko podczas terapii

Badanie logopedyczne polega na dokładnej ocenie rozwoju już ukształtowanej mowy dziecka. Jeżeli poddajemy badaniu dziecko przed ukończeniem 3. roku życia, musimy mieć na uwadze to,  że mowa w tym okresie nie jest jeszcze dokładnie wykształcona, dlatego szereg ćwiczeń powinien być inny niż przy diagnozie dziecka 5-6 letniego. W sytuacji samoistnego opóźnionego rozwoju mowy możemy oczekiwać ukształtowania się mowy do 5. roku życia. Jeżeli jednak opóźnienie utrzymuje się nadal, mimo wzmożonej terapii należy przeprowadzić diagnozę powtórną. Jeśli opóźnienie dotyczy zarówno mówienia jak i rozumienia, można wykluczyć samoistny opóźniony rozwój mowy. W sytuacji rozpoznania ORM należy najpierw rozpocząć terapię zaburzenia rozwoju, a następnie terapię logopedyczną.

Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy wymaga empatii, cierpliwości oraz kreatywności. Musimy mieć na uwadze fakt, iż na pierwsze efekty terapii będziemy musieli trochę poczekać.

Udostępnij
Dobry logopeda
Karolina Pieron
Mazańcowice
Czynny nauczyciel edukacji przedszkolnej, studentka ostatniego roku studiów Logopedycznych oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce związanej z Autyzmem, Mutyzmem Wybiórczym, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli. :)

Umów wizytę

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Data:
Godzina:
Rodzaj:
Konsultacja online

GRATULACJE!

Dziękujemy! Twoja rezerwacja została dokonana i oczekuje na potwierdzenie przez logopedę.

Całkowity koszt: