Logopeda: wolsztyn

Nie znaleźliśmy specjalistów w okolicy miejscowości wolsztyn.
Sprawdź specjalistów z Twojej okolicy.
Zobacz również specjalistów z Twojej okolicy.
autyzm/zespół Aspergera
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
90 zł

Czytaj więcej o Aneta Szymczak
afazja rozwojowa u dzieci
autyzm/zespół Aspergera
opóźniony rozwój mowy
140 zł

Jestem logopedą, terapeutą manualnym Zaburzeń Systemu Żuchwowo-Gnykowo-Czaszkowego wg Rakowskiego, instruktorem oddychania Metodą Butejki, trenerką kompetencji komunikacyjnych, pedagogiem i coachem. W terapii logopedycznej stosuję techniki miofunkcjonalne, dodatkowo wdrażam kinezjotaping (podejście Ester de Ru) i elektrostymulację. Ukończyłam wiele kursów z obszaru rozwoju i terapii mowy, w tym z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD oraz z AAC. STRONA: www.mowaodnowa.com.pl

Czytaj więcej o Agata Waga-Nowak
autyzm/zespół Aspergera
komunikacja alternatywna i wspomagająca
opóźniony rozwój mowy
90 zł

Zajęcia ze mną opierają się na szeroko rozumianej zabawie i podążaniu za potrzebą dziecka. Uważam, że efektywna terapia, to terapia prowadzona w pozytywnych emocjach i z dobrą energią. Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem i filologiem polskim. Serdecznie zapraszam :)

Czytaj więcej o Katarzyna Jakuboszczak Ciocia Gaduła
afazja rozwojowa u dzieci
terapia pacjentów w chorobach neurologicznych
wady i zespoły genetyczne

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie ukończyłam "Neurologopedię kliniczną". Specjalizuję się w pracy z dziećmi, zarówno z wadami genetycznymi, jak i z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia. Prowadzę terapię karmienia, a także terapię osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego. Jestem terapeutką z zakresu kinesiotapingu i elektrostymulacji w logopedii.

Czytaj więcej o Magdalena Łysiak-Półtorak
emisja głosu
terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia
zaburzenia przetwarzania słuchowego
200 - 2000 zł

Jestem logopedą, neurologopedą i surdologopedą. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy u pacjentów z wadą słuchu, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci i dorosłych zaburzeniami głosu.Prowadzę diagnostykę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego. Oferuję również zabiegi elektrostymulacji dla pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia, porażeniach nerwu twarzowego, MPD. Pracuję również jako wykładowca na renomowanych uczelniach (Uniwersytet Medyczny Poznań, UAM)

Czytaj więcej o Beata Wolnowska
Nie znalazłeś odpowiedniego specjalisty?
Wypróbuj konsultacje online!
Sprawdź wolne terminy