Logopeda: Gdynia

Nie znaleźliśmy już więcej logopedów z miejscowości Gdynia,
ale poniżej możesz wybrać specjalistę oferującego usługę w pobliżu.
afazja i dyzartria
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
70 - 80 zł

Neurologopeda, logopeda. Jestem również pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą terapii ręki I i II stopnia. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci, korygując wady wymowy, poprawiając płynność i wyrazistość mówienia dzieci. Pracuję z dziećmi z mową bezdzwięczną,ORM, afazją, alalią,seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem,kappacyzmem, gammacyzmem i dyslalie wielorakie. W mojej pracy korzystam z różnych metod i technik terapeutycznych, związanych z rozwojem i jakością wymowy.

Czytaj więcej o Dorota Duda
opóźniony rozwój mowy
terapia pacjentów w chorobach neurologicznych
terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną
120 - 150 zł

Czytaj więcej o Magdalena Dymarkowska
autyzm/zespół Aspergera
opóźniony rozwój mowy
terapia pacjentów w chorobach neurologicznych
100 - 125 zł

Ukończyłam logopedię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem neurologopedą oraz terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej. Zajmuję się również terapią miofunkcjonalną, jestem Terapeutą Ortodoncji Funkcjonalnej MFS i członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej. https://www.neurologopeda-gdansk.pl/ profil: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555130884371

Czytaj więcej o Daria Wujec
afazja rozwojowa u dzieci
autyzm/zespół Aspergera
opóźniony rozwój mowy
160 zł

neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej Systemu MFS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog terapeuta, terapeuta ręki, trener TUS, nauczyciel - terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu Jestem autorką kilkunastu książek o tematyce z zakresu terapii logopedycznej oraz terapii dysleksji oraz autorką komputerowego programu "Logopedia Eduterapeutica" oraz "Trenuj ucho. Percepcja i uwaga słuchowa". www.anna-tonska-szyfelbein.pl

Czytaj więcej o Anna Tońska-Szyfelbein
autyzm/zespół Aspergera
rotacyzm
seplenienie
100 - 120 zł

Jestem logopedą, terapeuta miofunkcjonalnym oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie studiuje neurologopedie również w Warszawie. W logopedii najbardziej interesuje mnie praca z wadami wymowy oraz zaburzeniami miofunkcjonalnymi (nieprawidłowe połykanie, zła pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowy tor oddechowy). Oprócz tego interesuje się tez ortodoncja w logopedii. Obecnie pracuje w centrum medyczno - stomatologicznym.

Czytaj więcej o Maria Łopuska
Nie znalazłeś odpowiedniego specjalisty?
Wypróbuj konsultacje online!
Sprawdź wolne terminy