Konsultacje Online

Jeśli potrzebujesz szybkiej porady logopedycznej, teraz możesz spotkać się ze specjalistą online.

autyzm/zespół Aspergera
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
150 zł

Czytaj więcej o Klaudia Ołowińska
jąkanie i mowa bezładna
terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu
zaburzenia przetwarzania słuchowego
50 - 60 zł

Oferuję: - diagnozę i terapię wad wymowy, - terapię zaburzeń mowy i komunikacji dzieci niedosłyszących, dwujęzycznych, obcokrajowców, - terapię jąkania i niepłynności mowy, - wczesną naukę czytania, - terapię ręki. Oferuję też zajęcia z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: naukę czytania, naukę pisania, terapię ręki, ciekawe zajęcia z edukacji matematycznej.

Czytaj więcej o KATARZYNA KROTOWSKA
dyslalia
opóźniony rozwój mowy
seplenienie
100 zł

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU świadczy usługi z zakresu- logopedii, integracji sensorycznej.

Czytaj więcej o Sylwia Głowacka
dyslalia
jąkanie i mowa bezładna
opóźniony rozwój mowy
90 zł

Świadczę usługi z zakresu: -terapii logopedycznej -terapii jąkania i niepłynności mowy - terapii ręki - terapii bilateralnej - terapii odruchów pierwotnych - elektrostymulacji - terapii pedagogicznej.

Czytaj więcej o Joanna Komendecka
autyzm/zespół Aspergera
rotacyzm
seplenienie
100 - 120 zł

Jestem logopedą, terapeuta miofunkcjonalnym oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie studiuje neurologopedie również w Warszawie. W logopedii najbardziej interesuje mnie praca z wadami wymowy oraz zaburzeniami miofunkcjonalnymi (nieprawidłowe połykanie, zła pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowy tor oddechowy). Oprócz tego interesuje się tez ortodoncja w logopedii. Obecnie pracuje w centrum medyczno - stomatologicznym.

Czytaj więcej o Maria Łopuska