Umawianie wizyty

Zuzanna Stepnowska
Logopeda, terapeuta ręki

Jestem logopedą i audiologiem. Prowadzę terapie logopedyczne pacjentów z dyslalią oraz opóźnionym rozwojem mowy. Istotnym elementem prowadzonych przeze mnie zajęć jest muzyka. Ważną kwestię stanowi dla mnie współpraca z rodzicami. Staram się dostosowywać tematykę zajęć logopedycznych do zainteresowań pacjenta. Jestem osobą kreatywną, cierpliwą i komunikatywną. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu logopedii klinicznej oraz diagnozy zaburzeń słuchu.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta online
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

emisja głosu

rotacyzm

seplenienie

dyslalia

jąkanie i mowa bezładna

opóźniony rozwój mowy

trudności w czytaniu i pisaniu

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Edukacja:
Historia edukacji
obecnie — Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
ped. spec. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu s
obecnie — Uniwersytet Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie
logopedia z audiologią, surdologopedia, logopedia kliniczna
2020 — UMCS
logopedia z audiologią
Ukończone kursy/szkolenia
2021 — Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
2020 — Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza terapia masaż©
2020 — Logorytmika - ruch słuch słowo©
2020 — Dyslalia
2019 — Opóźniony rozwój mowy
2019 — Terapia dzieci z wadą słuchu
2018 — Kurs Animatora Czasu Wolnego