Umawianie wizyty
Węgierska, 188

Nowy Sącz,
małopolskie

Urszula Sekuła
Logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, logopeda artystyczny, oligofrenologopeda

Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem. Pracuję jako nauczyciel w Szkole Specjalnej od 2007 r. oraz prowadzę własny gabinet logopedyczny od 2019 r. W ramach praktyki logopedyczne współpracuję z OPSami dla których realizuję Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze jako logopeda i oligofrenopedagog dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla dzieci z autyzmem i ZA. Pracuję też jako logopeda w przedszkolach i z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

wizyta online
(60 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

autyzm/zespół Aspergera

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

dyslalia

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mózgowe porażenie dziecięce

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

terapia wcześniaków i niemowląt

trudności w czytaniu i pisaniu

wady i zespoły genetyczne

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Galeria: