Umawianie wizyty
Chłodna 1

Bytom,
śląskie

Monika Święs-Michalik
Logopeda

W zawodzie neurologopedy pracuję od 2000 r. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego oraz z dziećmi z różnymi trudnościami w komunikacji. Największe doświadczenie mam w pracy z małymi dziećmi z deficytami w nabywaniu systemu językowego o różnym podłożu.
Realizuję wizyty domowe u pacjentów z takich miast jak: Bytom, Zabrze, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska Siemianowice Śląskie, Chorzów

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(100 zł)

wizyta online
(80 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

dysfagia

dyslalia

mózgowe porażenie dziecięce

mutyzm

opóźniony rozwój mowy

rotacyzm

seplenienie

terapia FAS

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

trudności w czytaniu i pisaniu

zaburzenia przetwarzania słuchowego

zespół Downa

Edukacja:
Śląska Akademia Medyczna
Uniwersytet Śląski - logopedia
UMCS Lublin - neurologopedia
Uniwersytet Śląski - oligofrenopedagogika
WSP - terapeuta WWRD