Umawianie wizyty
Wesoła 51/404

Kielce,
świętokrzyskie

Małgorzata Angielska
Logopeda, neurologopeda, logopeda artystyczny, terapeuta ręki

Jestem logopedą w trakcie specjalizacji z neurologopedii, a także: oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym w zakresie pracy z osobami z ASD i ZA, terapeutą ręki. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów, wciąż podnosząc swój warsztat pracy.
W terapii skupiam się na holistycznym podejściu do pacjenta - stosuję elementy zabawy w pracy z dziećmi, u dorosłych skupiam się na aspektach ważnych dla nich w ich codziennym życiu.
Prowadzę zajęcia także z osobami po wypadkach komunikacyjnych. Zapraszam!

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

autyzm/zespół Aspergera

dyslalia

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

afazja i dyzartria

emisja głosu

jąkanie i mowa bezładna

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mózgowe porażenie dziecięce

rehabilitacja laryngektomowanych

rotacyzm

seplenienie

terapia FAS

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Mgr filologii polskiej, specjalność: logopedia, lic. filologia polska, specjalność: logopedia

Mgr filologii polskiej, specjalność: menedżer kultury, lic. filologia polska, specjalność: komunikacja medialna

Oligofrenopedagogika

Pedagogika specjalna - edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Historia edukacji
2021 — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Neurologopedia
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — FTM
2019 — SMURF
2018 — AAC
2018 — Terapia ręki I i II stopnia