Umawianie wizyty
1 go Maja 72

Kielce,
świętokrzyskie

Magdalena Śliwak
Logopeda

Jestem neurologopedą, pracuję z niemowlętami i starszymi dziećmi. Praktykę zawodową zdobywałam pracując w ośrodkach dziennej rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w poradniach logopedycznych. Posiadam uprawnienia instruktorskie i uczę rodziców masażu metodą Shantala.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
gabinet
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia wcześniaków i niemowląt

wady i zespoły genetyczne

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

dysfagia

dyslalia

mózgowe porażenie dziecięce

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu

trudności w czytaniu i pisaniu

zespół Downa

Edukacja:
Jestem absolwentką Neurologopedii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jsgiellońskiego w Krakowie