Umawianie wizyty
Jachowicza 35

Płock,
mazowieckie

Karolina Gizynska
Logopeda, neurologopeda, oligofrenologopeda, pedagog specjalny

Karolina Giżyńska – Logopeda, terapeuta behawioralny. Nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe “Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka”, “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum Autyzmu “, “Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką i promocją zdrowia” . Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z neurologopedii. Zapraszam do współpracy!

Można znaleźć mnie w Gabinecie www.mowaodnowa.pl

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

wizyta online
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

autyzm/zespół Aspergera

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

komunikacja alternatywna i wspomagająca

mutyzm

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

trudności w czytaniu i pisaniu

zaburzenia przetwarzania słuchowego

Edukacja:
Wyższe magisterskie
Historia edukacji
2019 — Uczelnia Nauk Społecznych
Logopedia