Umawianie wizyty
Józefa Wybickiego 15/9

Elbląg,
warmińsko-mazurskie

DOROTA TRUSZKOWSKA
Logopeda

Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta w gabinecie
(60 zł)

wizyta online
(50 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

afazja i dyzartria

afazja rozwojowa u dzieci

autyzm/zespół Aspergera

emisja głosu

komunikacja alternatywna i wspomagająca

rotacyzm

seplenienie