Cofnij
Biblioteka Eksperta
Baza wiedzy logopedycznej - diagnoza i terapia

Gabinet logopedyczny w czasie pandemii

17 lipca 2020

Powrót do pracy w gabinecie logopedycznym w czasie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wymusza dostosowanie gabinetu do nowych zasad przeciwepidemicznych. Prowadzenie zajęć logopedycznych zawsze odbywało się z zachowaniem podstawowych norm higieny, jednak obecnie stały się one jeszcze bardziej restrykcyjne. Wcześniejsze zachowania, które były powszechne, teraz stają się powodem do niepokoju.

Jak przygotować się na pracę w gabinecie logopedycznym w czasie pandemii koronawirusa?

  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej;
  • Rodzice powinni przekazać zgodę na mierzenie temperatury u dziecka (w szczególnych przypadkach również u siebie);
  • Obowiązkowe jest prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, przyłbice);
  • Obowiązek przestrzegania zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja) – w szczególności:
    • przed i po kontakcie z pacjentem,
    • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
    • po usunięciu środków ochrony osobistej.
  • Zakaz noszenia biżuterii – utrudnia mycie i dezynfekcję;
  • Zakaz korzystania z telefonu podczas zajęć;
  • Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować powinny zostać usunięte z gabinetu;
  • Regularne wietrzenie pomieszczenia;
  • Zapewnienie środków czystości przy wejściu do gabinetu (płyn dezynfekujący, ręczniki papierowe);
  • Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej;
  • Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
    • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu;
    • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.
  • W przypadku podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć ważne jest niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie tej osoby od innych osób przebywających w placówce;
  • Należy śledzić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

*Opracowane na podstawie wytycznych przekazanych przezMinisterstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Przydatne instrukcje:

Mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
Dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
Prawidłowe zdejmowanie maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-
nalozyc-i-zdjac-maseczke/

Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-
jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Wizyta online jutro!
90
Godzina
Wizyta online jutro!
90
Godzina
Artykuły tego autora
Umawianie wizyt

Konsultacje logopedyczne online – wytyczne 

Jak prowadzimy konsultacje logopedyczne online? 1. Spotkania logopedyczne online przyjmują następujące formy:  porada logopedyczna, jednorazowa…

ćwiczenia logopedyczne
dla logopedy
Czytaj
Dobry logopeda

Kwestionariusz logopedyczny dla rodziców

Kiedy do logopedy? Drogi rodzicu, czy zastanawiasz się, jaki jest odpowiedni czas na wizytę u logopedy razem z Twoim dzieckiem?…

dla rodziców
kiedy do logopedy
Czytaj
Umawianie wizyt

Wzory dokumentacji logopedycznej

dla logopedy
dokumentacja logopedyczna
Czytaj
Polecane kursy